مقاله بررسي پارامترهاي اساسي در جداکن (نوع تسمه اي) محصول از سنگ و کلوخ در کمباين سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۷۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي اساسي در جداکن (نوع تسمه اي) محصول از سنگ و کلوخ در کمباين سيب زميني
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشين برداشت
مقاله سيب زميني
مقاله سنگ و کلوخ
مقاله تسمه نقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلي نژاد حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مبلي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پورسلطان افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عمليات برداشت محصول سيب زميني يكي از مشكل ترين، كاربرترين و حساس ترين مراحل مي باشد. محصول به همراه حجم زيادي سنگ و کلوخ وارد کمباين سيب زميني شده و در اين بين جداسازي سيب زميني ها از سنگ و کلوخ هاي هم اندازه يک مشکل اساسي به شمار مي رود.
از ميان روش هاي مورد مطالعه توسط محققين بر پايۀ خواص فيزيکي سيب زميني و سنگ و کلوخ، در اين تحقيق، با توجه به شرايط مزارع و وضعيت اقتصادي کشاورزان ايران، روش تسمه نقاله شيب دار ترجيح داده شده است. در اين روش ابتدا طرح واره اي از بخش جدا کننده سنگ و کلوخ از محصول طراحي و ساخته شد و پارامترهايي نظير زاويه سطح، سرعت حرکت تسمه نقاله و نوع تسمه که در عمل جدا سازي نقش مهمي ايفا مي کند، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک کامل تصادفي و با سه فاکتور زاويه در پنج سطح (۱۰، ۵، ۱۵، ۱۷٫۵ و ۲۰ درجه) و سرعت در پنج سطح (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ دور در دقيقه) و نوع تسمه در دو سطح (صاف و زبر) با پنج تکرار در نظر گرفته شد. به منظور تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتايج نشان داد که بهترين تركيب زاويه، سرعت و نوع تسمه براي بيشترين جدايش و كمترين ميزان سنگ و كلوخ در محصول جدا شده به ترتيب عبارت بود از زاويه ۱۵ درجه، سرعت ۳۰۰ دور در دقيقه با تسمه صاف و براي تسمه نوع زبر زاويه ۱۷٫۵ درجه و سرعت ۲۰۰ دور در دقيقه بود.