مقاله بررسي پارامترهاي رشد و مرگ و مير ماهي زرده (Euthynnus affinis) در آبهاي ساحلي استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي رشد و مرگ و مير ماهي زرده (Euthynnus affinis) در آبهاي ساحلي استان هرمزگان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي زرده
مقاله سواحل هرمزگان
مقاله پارامترهاي رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مطلق سيدامين اله
جناب آقای / سرکار خانم: كوچنين پريتا
جناب آقای / سرکار خانم: پاشازانوسي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهي زرده (Euthynnus affinis) با نام عمومي زرده (KawaKawa) يکي از ماهيان ارزشمند آب هاي جنوبي و استان هرمزگان مي باشد، از اين رو بررسي پارامترهاي رشد و مرگ و مير اين گونه جهت مديريت صيد در منطقه حايز اهميت است. در اين تحقيق با توجه به رفتار مهاجرتي ماهي زرده در سواحل استان هرمزگان چهار ايستگاه كنگ، صلخ، گاوبندي و جاسك به عنوان ايستگاه هاي نمونه برداري در نظر گرفته شد. در اين تحقيق سه ساله (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴) در مجموع بيش از ۲۵ هزار ماهي زرده بيومتري گرديد و ميانگين به ترتيب ۶۴٫۵۸±۶٫۲۷ ، ۶۴٫۷۳±۷٫۲ و ۶۲٫۹۶±۵٫۳۱ در سال هاي مذکور به دست آمد کوچکترين ماهي ۲۶ سانتي متر و بزگترين ۸۶ سانتي متر طول داشتند. شاخص هاي رشد سال ۸۲، ۸۳، ۸۴ به ترتيب L¥=۷۸, ۷۸, ۸۹ (cm) و K=0.53, 0.52, 0.5(year-1) ،Z=2.62, 2.72, 1.78 (year-1) و M=0.67, 0.0, 66.64 (year-1) وF=1.95, 2.1, 06.14 (year-1)  و To=-0.48, -0.46, -0.30, E=0.0, 74.0, 75.64 محاسبه شد. بر اساس ضريب بهره برداري ذخيره ماهي زرده تحت فشار تشخيص داده شد و كاهش بهره برداري از ذخيره پيشنهاد مي گردد. با توجه به خصوصيات زيستي ماهي زرده و بر اساس شاخص انجمن شيلاتي امريکا (AFS) اين ماهي جز ماهيان با آسيب پذيري متوسط به حساب مي آيد.