مقاله بررسي پارامترهاي رويشي جنگل هاي مانگرو خليج گواتر در جنوب شرقي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي رويشي جنگل هاي مانگرو خليج گواتر در جنوب شرقي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل هاي مانگرو
مقاله حرا
مقاله پارامترهاي رويشي
مقاله خليج گواتر
مقاله استان سيستان و بلوچستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني مليحه
جناب آقای / سرکار خانم: نوري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دانه كار افشين
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي بيت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به منظور بررسي پارامترهاي رويشي جوامع گياهي مانگرو خليج گواتر در جنوب شرقي ايران در استان سيستان و بلوچستان (خور گواتر و خور باهو) اقدام به نمونه برداري به شيوه سيستماتيك-تصادفي با كمك هشت ترانسكت (خط ترابرش) و ۳۷ پلات ۱۰۰ متر مربعي گرديد. رويش هاي مانگرو در اين منطقه ۶۷۲ هكتار وسعت داشته، جوامع خالصي از گونه هاي حرا را شامل مي شود. طبق اندازه گيري هاي انجام شده، ميانگين تراکم درختان در کل رويشگاه ۱۶۲۳ اصله در هکتار برآورد گرديد. ارتفاع متوسط درختان و ارتفاع متوسط تاج پوشش آنها به ترتيب۲۶۴٫۹۰  و ۱۸۰٫۵۸ سانتي متر به دست آمد. قطر متوسط تاج پوشش درختان ۲۶۳٫۳۴ سانتي متر اندازه گيري شد و متوسط تراكم تاج پوشش۵۴٫۶۰  درصد بود. ماهيت داده ها (پارامتري يا ناپارامتري) از طريق آزمون هاي مربوط به نرمال بودن داده ها و همگني واريانس ها بررسي شد و سپس هر داده متناسب با ماهيت خود تحليل گرديد. تحليل اطلاعات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS 13 در قالب آمار توصيفي مولفه هاي رويشي و بررسي اختلاف ها و همبستگي هاي آماري بين پارامترها به انجام رسيد. نتايج نشان داد كه با وجود اينکه جنگل هاي مانگرو خليج گواتر تنها از يک گونه به نام حرا (Avicennia marina) تشکيل شده است، اين جنگل ها در بسياري از پارامترها بين دو خور، ترانسكت (خط ترابرش) هاي مختلف و در امتداد دريا به سمت خشكي اختلاف معني داري دارند كه بر ناهمگني توده هاي خالص حرا از نظر اين پارامترها گواهي مي داد.