مقاله بررسي پارامترهاي موثر بر طراحي راكتور حلقوي در پليمرشدن توده پروپيلن با كاتاليزور زيگلر- ناتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي موثر بر طراحي راكتور حلقوي در پليمرشدن توده پروپيلن با كاتاليزور زيگلر- ناتا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راكتور حلقوي
مقاله پليمرشدن
مقاله پروپيلن
مقاله طراحي
مقاله پارامترهاي موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مهرسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، مراحل طراحي فرايندي راكتور حلقوي مطالعه شده است. اثر پارامترهايي نظير عامل رشد ورودي، عامل رشد خروجي، فعاليت كاتاليزور و جزء‌ حجمي جامد در دوغاب بر حجم راكتور در شرايط عملياتي مختلف براي مقدار توليد ثابت بررسي و بحث شده است. ابتدا حجم راكتور بر حسب مقدار توليد پليمر و سرعت ويژه توليد پلي پروپيلن براساس نوع كاتاليزور معين مي شود. سپس، طول و قطر مناسب راكتور حلقوي با توجه به محدوديتهاي انتقال گرما و سرعت بحراني به دست مي آيد. قطر راكتور بايد طوري انتخاب شود كه مجموع هزينه هاي اوليه و عملياتي، تا حدامكان كاهش يابد و از طرفي ابعاد به دست آمده از لحاظ هندسي و فضاي مورد نياز براي نصب معقول باشد. هر چه اختلاف بين دماي راكتور و دماي سيال چگالنده بيشتر باشد، قطر به دست‌ آمده بيشتر است و طول راكتور كاهش مي يابد. از سوي ديگر، سرعت حجمي سيال در حال گردش افزايش و در نتيجه توان پمپ و هزينه عملياتي افزايش مي يابد.