مقاله بررسي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي نانوذرات SnO2 به روش الکتروفورز در ميدان الکتريکي متناوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم و فناوري رنگ از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي موثر بر پوشش دهي نانوذرات SnO2 به روش الکتروفورز در ميدان الکتريکي متناوب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش دهي
مقاله الکتروفورز
مقاله ميدان الکتريکي متناوب
مقاله اکسيد قلع
مقاله جرم نشست
مقاله الگوي نشست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گردش زاده اميررضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش الکتروفورز يکي از روش هاي ساده و ارزان براي پوشش دهي مواد مختلف بر روي سطوح رساناي الکتريکي با استفاده از ميدان الکتريکي مستقيم (DC) است. در اين مقاله، تاثير پارامترهاي مختلف لايه نشاني در روش الکتروفورز ميدان متناوب (AC) از جمله زمان، ولتاژ (شدت ميدان الکتريکي)، بسامد و محيط مايع برروي جرم نشست و ظاهر کيفي پوشش مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور از نانو ذرات اکسيد قلع SnO2 در محيط استن خالص استفاده گرديد. به منظور بررسي ظاهر سطح نشست، از ميکروسکوپ نوري استريو استفاده شد. پوشش دهي برروي دو الکترود تخت موازي از جنس طلا با فاصله حدود ۵۰۰ ميکرومتر انجام گرفت. اندازه گيري ها نشان دادند که تغييرات جرم نشست با زمان و شدت ميدان با روابط تئوري مربوط به (DC) الکتروفورز مطابقت دارند. جرم نشست با بسامد ميدان اعمالي رابطه عکس دارد و الگوي نشست در هر بسامد مختص به آن بسامد است يعني با افزايش زمان لايه نشاني، اين الگو تغيير نمي کند. جرم نشست در محيط استن خالص در مقايسه با آب مقطر و اتانول خالص بيشتر بود. بنابراين روش AC الکتروفورز را مي توان به عنوان روشي براي پوشش دهي سطوح رسانا مورد استفاده قرار داد.