مقاله بررسي پارامترهاي موثر در رشد نانولوله هاي کربني در راکتور بستر سيال به روش رسوب گذاري بخار هيدروکربن ها بر روي کاتاليست Co-Mo/MgO که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پارامترهاي موثر در رشد نانولوله هاي کربني در راکتور بستر سيال به روش رسوب گذاري بخار هيدروکربن ها بر روي کاتاليست Co-Mo/MgO
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو لوله هاي کربني
مقاله روش رسوب گذاري بخار هيدروکربن ها
مقاله راکتور بستر سيال
مقاله کاتاليست Co-Mo/MgO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرموسوي احسانه
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي علي مراد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحمد گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرنژاد محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو لوله هاي کربني با بازدهي و خلوص بالا بر روي کاتاليست Co-Mo/MgO با روش رسوب گذاري شيميايي بخار(CVD)  در راکتور بستر سيال توليد شد. پارامترهاي گوناگوني مانند دما، نسبت گاز منبع کربني به هيدروﮋن، شدت جريان گاز، مدت زمان واکنش، اندازه ذره هاي کاتاليست، شيب دمايي و نوع گاز مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مقاله تاثير اين پارامترها بر کيفيت و بازده نانو لوله هاي کربني توليدي گزارش شده است. در بهترين شرايط شامل دما۹۰۰°C ، زمان واکنش ۳۰ دقيقه، شدت جريان گاز متان۱۸۰۰mL/min ، شيب دمايي۷°C/min ، اندازه ذره ها۲۱۲µm  و نسبت گاز منبع هيدروکربني به گاز هيدروژن برابر با يک، نانولوله هاي کربني تک ديواره با قطر متوسط ۰٫۹ نانو متر و بازدهي ۳۰۰% به دست آمد.