مقاله بررسي پاره اي از خصوصيات بيولوژيكي ويروس خربزه اروميه (Ourmia melon virus, OuMV)، وقوع آن در چند استان ايران و ارزيابي واكنش ارقام محلي و تجاري كدو و خيار نسبت به ويروس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۱۷ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پاره اي از خصوصيات بيولوژيكي ويروس خربزه اروميه (Ourmia melon virus, OuMV)، وقوع آن در چند استان ايران و ارزيابي واكنش ارقام محلي و تجاري كدو و خيار نسبت به ويروس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويروس خربزه اروميه
مقاله DAS-ELISA؛ Lateral flow؛ مقاومت ارقام محلي
مقاله موزاييك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستگو مينا
جناب آقای / سرکار خانم: كوهي حبيبي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه كرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مصاحبي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جي ميلن رابرت
جناب آقای / سرکار خانم: تورينا ماسيمو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويروس خربزه اروميه (Ourmia melon virus, OuMV) از جمله عوامل بيماري موزاييك خربزه  (Cucumis melo)در استان آذربايجان غربي و احتمالا نواحي ديگر ايران مي باشد. نمونه هاي گياهان زراعي و غيرزراعي داراي علايم و بدون علايم از مزارع كدوييان اطراف اروميه جمع آوري و با استفاده از آزمون هاي سرولوژيكي Indirect-ELISA، DAS-ELISA و  Lateral flowمورد بررسي قرار گرفتند. پراكندگي ويروس در استان آذربايجان غربي در طي سال هاي زراعي ۸۷-۸۵ و وقوع ويروس در نمونه هاي جمع آوري شده كدو و خيار از استانهاي تهران و فارس تعيين شد. در بررسي طيف ميزباني، ويروس در گياهان كدو، خيار، خربزه، كمپوزه، هندوانه، خيارچنبر، لوبيا، هويج، گوجه فرنگي و بادمجان و نيز تعدادي ميزبان غيرزراعي از جمله پيچك، تاج خروس وحشي و گاو چاق كن شناسايي شد. در آزمون هاي انتقال انجام شده، ويروس تنها از طريق تماس فيزيكي گياهان آلوده با سالم منتقل شد. در بررسي مقاومت و تحمل پذيري ارقام موجود به ويروس خربزه اروميه، ارقام محلي خيار و كدو در مقايسه با ارقام تجاري حساسيت بيشتري از خود نشان دادند. وقوع ويروس در ساير استانها بيانگر وجود آن در نقاط مختلف ايران مي باشد.