مقاله بررسي پاسخ به درمان با آرسنيک تري اکسيد در بيماران ميلوم متعدد مقاوم به درمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۴۳ تا ۸۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پاسخ به درمان با آرسنيک تري اکسيد در بيماران ميلوم متعدد مقاوم به درمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميلوم متعدد مقاوم
مقاله آرسنيک تري اکسيد
مقاله الکتروفورز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صناعت زهره
جناب آقای / سرکار خانم: رضازاده مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ قراملكي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: عيوضي ضيايي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميلوم متعدد ديسکرازي پلاسما سل هاست که با تجمع در مغز استخوان و توليد ايمونوگلوبولين مونوکلونال، مشخص مي شود. داروي آرسنيک تري اکسيد (ATO) در درمان لوسمي پروميلوسيتي حاد (APL) مورد تاييد قرار گرفته و براي درمان ميلوم مورد توجه واقع شده است. اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات آرسنيک تري اکسيد در بيماران مبتلا به بيماري ميلوم متعدد مقاوم به درمان و عوارض احتمالي آن طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: مطالعه روي بيماران ميلومي که حداقل به دو درمان استاندارد مقاوم بودند و به درمانگاه يا بخش خون مرکز آموزشي- درماني شهيد قاضي طباطبايي تبريز مراجعه کرده بودند، انجام شد. پروتکل مورد استفاده شامل انفوزيون آرسنيک تري اکسيد با دوز ۰٫۲۵mg/kg/day طي پنج روز در هفته به مدت دو هفته متوالي و سپس دو هفته بدون درمان بود. در پايان هفته چهار بيماران از نظر پاسخ به درمان ارزيابي شدند.
يافته ها: ۱۲ بيمار مقاوم به روش هاي شيمي درماني معمول تحت درمان با آرسنيک تري اکسيد قرار گرفتند. ارزيابي پاسخ به درمان براساس الکتروفورز پروتيين هاي سرم انجام شد. از ۱۰ بيمار، چهار بيمار (%۳۳) بيماري ثابت، پنج بيمار (%۴۱٫۶) پيشرفت بيماري، يک بيمار (%۸٫۳) پاسخ کامل داشتند. در دو بيمار به علت افزايش آنزيم هاي کبدي بعد از هفته اول درمان قابل به بررسي پاسخ باليني نبوديم. يک بيمار شش دوره کامل درمان را به اتمام رساند. عوارض مشاهده شده افزايش آنزيم هاي کبدي و کراتينين، نوتروپني، تهوع، خارش، ادم اندام ها و اسهال بود.
نتيجه گيري: درمان با آرسنيک تري اکسيد %۴۱) پاسخ داشته نتيجه گيري تعديل شود) مي تواند باعث کنترل بيماري ميلوم متعدد در بيماران مقاوم گردد.