مقاله بررسي پاسخ تخمداني گاوميش رودخانه اي شبه جزيره ميانکاله در سوپراوولاسيون ايجاد شده ناشي از HMG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم دامي از صفحه ۶۵ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پاسخ تخمداني گاوميش رودخانه اي شبه جزيره ميانکاله در سوپراوولاسيون ايجاد شده ناشي از HMG
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاوميش
مقاله سوپراوولاسيون
مقاله اولتراسونوگرافي
مقاله HMG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده نوا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكرمي بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: كردجزي شكيبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۱۰ راس گاوميش واجد شرايط لازم توليدمثلي مورد مطالعه قرار گرفتند تمامي گاوميش ها در روز اول تحت سيدرگذاري قرار گرفتند و يک دوز GnRH دريافت نمودند سپس ۴۸ ساعت قبل از برداشت سيدر (در روز ۷) و بروز علايم فحلي همچنين در روز ۵ پس از تلقيح اولتراسونوگرافي جهت بررسي وضعيت موج هاي فوليکولي و سايز فوليکول ها صورت پذيرفت. در اين ۱۰ راس تعدادي جسم زرد اعم از جسم زرد کيستيک و جسم زردهاي اوولاسيون نموده مشاهده گرديد و از لحاظ سايز مورد بررسي قرار گرفت و مقايسه اي بين تخمدان چپ و راست و نحوه عملکرد آنها صورت پذيرفت. در مجموع پاسخگويي تخمدان هاي گاوميش رودخانه اي شبه جزيره ميانکاله در خارج فصل توليد مثلي در پي ايجاد سوپراوولاسيون و استفاده از HMG نتايج خوبي را در پي داشته است و مطابق انتظار تخمدان هاي راست از فعاليت بيشتري برخوردار بوده اند.