مقاله بررسي پايداري ديواره چاه در لايه هاي شيلي، مطالعه موردي: ميدان نفتي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش نفت از صفحه ۱۲ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري ديواره چاه در لايه هاي شيلي، مطالعه موردي: ميدان نفتي اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پايداري
مقاله حفاري چاه نفت
مقاله خصوصيات مکانيکي شيل
مقاله ميدان نفتي اهواز
مقاله نرم افزار FESTO3

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سياوشاني نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لايه هاي شيلي که در ۷۵ درصد مقاطع حفاري شده يافت مي شوند، سبب بروز ۹۰ درصد از مشکلات مربوط به ناپايداري چاه مي باشند. درهنگام حفاري در سازندهاي شيلي با استفاده از روش هاي عددي، تحليلي و در نظر گرفتن پارامترهاي صحيح و منطقي مي توان به کاهش هزينه هاي ناشي از ناپايداري ديواره چاه پرداخت و با درک صحيح به وضعيت پايداري کمک کرد. اين تحقيق نيز پيرامون تاثير خصوصيات فيزيکي و مکانيکي شيل بر پايداري و نگهداري ديواره چاه هاي نفت در يکي از ميادين نفتي ايران است. در اين پژوهش با استفاده از دو روش عددي (نرم افزارFESTO3 ) و روش تحليلي در يک مقطع از چاه که در آن ناپايداري شيل مشاهده شده، تحليل پايداري انجام گرفت و با روش تحليلي براي حالات مختلف تنش هاي برجا، پنجره وزن گل ارايه شد. همچنين توسط روش عددي، يکي از اين وضعيت ها که مطابق با وضعيت چاه موردنظر است مورد بررسي قرار گرفت و وزن گل بهينه براي آن عمق پيشنهاد شد و سپس نتايج به دست آمده از دو روش تحليلي و عددي مقايسه شد. نتايج نشان مي دهد که آگاهي از وضعيت و مقدار تنش هاي برجا، تاثير زيادي بر روي تحليل ها دارد.