مقاله بررسي پايداري نانوهيدروکسي آپاتيت توليد شده به روش رسوبي تحت شرايط استريل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد (مهندسي مواد مجلسي) از صفحه ۴۱ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پايداري نانوهيدروکسي آپاتيت توليد شده به روش رسوبي تحت شرايط استريل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوهيدروکسي آپاتيت
مقاله رفتار حرارتي
مقاله تفرق اشعه ايکس
مقاله آناليز وزن سنجي حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: فيض بتول
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدعبدالكريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور توليد نانوپودر هيدروکسي آپاتيت ابتدا با استفاده از اسيد ارتوفسفريک محلول حاوي فسفر و با کمک محلول آبي هيدروکسيدکلسيم محلول حاوي کلسيم تهيه گرديد. محلول هاي حاوي فسفر و کلسيم به آهستگي به يکديگر افزوده شدند. محلول حاصل در شرايط مشخص و به مدت زمان کافي هم زده شد و به pH حدود ۱۰ رسانده شد. محصول به دست آمده پس از قرار گرفتن در دماي ۸۵ درجه سانتي گراد و به مدت ۲۴ ساعت خشک و با آسياي گلوله اي خرد گرديد. آزمون هاي پراش پرتو ايکس (XRD) جهت بررسي رفتار بلورينگي، آناليز وزن سنجي حرارتي (TGA) جهت بررسي رفتار حرارتي و به منظور صحت توليد نانوپودر از ميکروسکوپ الکتروني عبوري (TEM) استفاده گرديد. نتايج به دست آمده از آزمون XRD و همچنين بررسي توسط TEM بيانگر توليد پودر نانوهيدروکسي آپاتيت با متوسط ضخامت کمتر از ۳۰nm است. نتايج آناليز TGA نشان مي دهد که درصد کاهش وزن براي کليه پودرهاي نگهداري شده در دماهاي ۲۳-، ۲۵ و ۱۶۰ درجه سانتي گراد کمتر از ۵ درصد مي باشد که نشان دهنده وابستگي جزيي تخريب به دماي نگهداري مي باشد.