مقاله بررسي پتانسيل استخراج سرب و روي خاک به وسيله گياه گلرنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل استخراج سرب و روي خاک به وسيله گياه گلرنگ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله فلزهاي سنگين
مقاله گياه پالايي
مقاله سرب
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمندفر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طهراني محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلزهاي سنگين داراي پتانسيل ايجاد سميت براي محيط زيست و انسان مي باشند. سميت فلزات به چگونگي روابط شيميايي آن ها در خاک ها بستگي دارد. براي اين هدف جذب روي، سرب و پتانسيل گياه پالايي گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در آزمايشي در قالب طرح پايه کاملا تصادفي به صورت گلداني در خاکي که به صورت مصنوعي با غلظت هاي مختلف سرب(Pb1) 50 ، (Pb2) 500 و (Pb3) 1000 ميلي گرم بر کيلوگرم و روي (Zn1) 150 و (Zn2) 300 ميلي گرم بر کيلوگرم آلوده شده بود در سه تکرار به اجرا درآمد. مقادير قابل جذب عناصر سرب و روي پس از به تعادل رسيدن با خاک و ميزان جذب اين عناصر در گياه اندازه گيري شد. افزايش مقادير قابل جذب سرب و روي خاک سبب کاهش عملکرد گلرنگ و ايجاد سميت شد. هم چنين جذب عنصر سرب به وسيله گياه با افزايش غلظت روي درخاک کاهش نشان داد و با افزايش مقادير غلظت سرب در خاک، مقدار کل سرب انباشت شده در اندام هوايي گياه گلرنگ با وجود افزايش غلظت سرب در گياه، کاهش نشان داد. در اين آزمايش بالاترين مقدار عملکرد سرب و روي به ترتيب مربوط به تيمارهاي ۱٫۲۸۳) Zn1Pb1 ميکروگرم) و ۷٫۷۴۰) Zn2Pb1 ميکروگرم) بود.