مقاله بررسي پتانسيل اقتصادي مس در منطقه حراران (استان کرمان) با استفاده از روش ليتوژئو شيميايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل اقتصادي مس در منطقه حراران (استان کرمان) با استفاده از روش ليتوژئو شيميايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مس
مقاله ليتوژئو شيميايي
مقاله حراران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محدوده مورد مطالعه در استان کرمان (شمال شرقي شهرستان بافت) که از نظرتقسيمات ساختماني ايران در جنوب زون ولکانو – پلوتونيکيي، اروميه – دختر و از نظر تقسيم بندي ديميتريوويچ (۱۹۷۳) در کمربند دهج- ساردوئيه در استان کرمان قرارمي گيرد. سنگ هاي منطقه از واحد هاي ولکانيکي و پيروکلاستيکي دوره ائوسن تشکيل شده که اين واحد ها بعد از دوره ائوسن تحت تاثير توده نفوذي نيمه عميق گرانوديوريتي – ديوريتي حراران با سن تقريبي اليگوميوسن قرار گرفته و باعث دگر ساني و کانه زايي در منطقه شده است. دگر ساني موجود در اين منطقه بيشتر از نوع آرژيليکي، سيليسي، و پرو پيليتي است که کاني زايي مشاهده شده در منطقه از نوع مالاکيت، آزوريت، پيريت، کالکوپيريت، هماتيت، مگنتيت و ليمونيت مي باشد. با بررسي هاي ژئوشيميايي و با استفاده از ترسيم نقشه پراکندگي آنومالي عناصر در منطقه مشخص شد که بيشترين تجمع غير عادي مس در سه محل صورت گرفته که با تطابق محل آنومالي ها با نقشه زمين شناسي ۱:۲۰۰۰۰ منطقه مشخص شد که هر سه آنومالي در توده نفوذي منطقه با سنگ ميزبان گرانو ديوريتي – ديوريتي رخ داده اند. همچنين با استفاده از ترسيم هيستوگرامهاي فراواني عناصر و تعيين ضريب همبستگي اسپيرمن و پارامتر هاي مختلف آماري محدوده هاي مناسب مس در منطقه مشخص شد که به ترتيب اهميت انديس باغ حاجي و انديس حراران با توجه به شواهد کاني زایي و عيار مناسب جهت اکتشافات تکميلي مشخص گرديدند.