مقاله بررسي پتانسيل اقتصادي و فراوري عناصر مختلف در كانسار بوكسيت جاجرم (استان خراسان شمالي) و محصولات حاصل از فرايند باير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پتانسيل اقتصادي و فراوري عناصر مختلف در كانسار بوكسيت جاجرم (استان خراسان شمالي) و محصولات حاصل از فرايند باير
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوكسيت
مقاله جاجرم
مقاله پتانسيل اقتصادي
مقاله عناصر
مقاله فرايند باير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثني عشري امير
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كانسار بوكسيت جاجرم كه بزرگترين كانسار بوكسيت ايران به شمار مي رود در استان خراسان شمالي واقع شده و شامل دو بخش بوكسيت قرمز و رسهاي بوكسيتي است. در ساليان اخير در كارخانه توليد آلوميناي جاجرم طي فرايند باير (Bayer process)، از بوكسيتهاي قرمز اين منطقه جهت توليد پودر آلومينا (Al2O3) استفاده مي شود و مقدار زيادي گل قرمز (red mud) نيز به عنوان يک محصول فرعي توليد مي شود. در اين مقاله با مقايسه بوکسيت جاجرم با ساير نهشته هاي بوکسيتي شناخته شده جهان، آستانه اقتصادي و پتانسيل فراوري عناصر مختلف در بوکسيت جاجرم مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين مطالعه عناصر خاكي كمياب (REE) به مقدار قابل توجهي در بخشهايي از افق رس بوكسيتي متمركز شده و به نظر مي رسد كه عمدتا توسط رسها به صورت سطحي جذب شده اند كه همين مساله باعث تسهيل استحصال اين عناصر مي شود. مقايسه بوكسيت جاجرم با نهشته هاي بوكسيتي غني از گاليم نشان مي دهد كه در بوكسيتهاي جاجرم گاليم از تمركز بالايي برخوردار نيست ولي ليكور حاصل از فرايند باير به مقدار بسيار قابل توجهي از گاليم غني شده است. اين امر بيانگر اهميت بوكسيتهاي جاجرم از لحاظ تمركز گاليم است. مطالعه گل قرمز كارخانه جاجرم نشان مي دهد كه از لحاظ تيتانيم غني بوده ولي به نظر مي رسد ارزش چنداني از لحاظ تمركز عناصر خاكي كمياب و اسكانديم نداشته باشد. بعلاوه با مقايسه اي كه بين تركيب بوكسيت جاجرم با تركيب ميانگين پوسته اي، گرانيتها و ديابازها انجام شد مشخص گرديد كه اين بوكسيتها به شدت از عناصر Zr, V, Nb, Hf, U, Ta و Bi غني شده اند ولي تمركز تمامي آنها پايين تر از آستانه اقتصادي است.