مقاله بررسي پديدارشناختي پديده چنار خونبار الموت قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيعه شناسي از صفحه ۵۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پديدارشناختي پديده چنار خونبار الموت قزوين
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان شناسي
مقاله چنار خونبار
مقاله زرآباد
مقاله پديدارشناسي
مقاله عاشورا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده داوري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدي كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله موضوع جاري شدن خون از درختي در زرآباد قزوين، معروف به «چنار خونبار» در روز عاشورا مورد بررسي انسان شناختي قرار گرفته است. نگارنده با تلقي موضوع به عنوان يك «پديده اجتماعي تام» و با بهره گيري از تكنيك هاي مختلف، تلاش مي كند از جنبه هاي مختلف، ابهامات را شفاف نمايد. يافته هاي پژوهش چنين است: بر اساس آزمايش انجام گرفته، ماده مترشحه از چنار ماهيت خوني ندارد، بلكه صمغ ويژه اي است كه بر خلاف ساير صمغ ها پس از جريان يافتن، خشك مي شود. رابطه علي ميان عاشورا و جريان صمغ اثبات نمي شود؛ حداكثر يك رابطه تقارن است؛ زيرا جريان صمغ در ساير ايام نيز قابل مشاهده است. آنچه بر مردم پديدار مي شود، حاصل نگرش آنها به موضوع بوده است و هيچ گونه تصنعي در بين نيست؛ از اين رو هر آنچه مردم احساس مي كنند، بيشتر از واقعيت به ذهنيت شان نزديك است.