مقاله بررسي پديدار و شي في نفسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پديدار و شي في نفسه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان و مكان
مقاله شناسايي
مقاله پديدار
مقاله شي في نفسه
مقاله ذوات معقول
مقاله وجود ناپديدار
مقاله تناقض
مقاله حسيات استعلايي
مقاله تحليلات استعلايي
مقاله ديالكتيك استعلايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسى زاده علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مباحث مهمي كه در فلسفه كانت مطرح است، و از تفاوت هاي اصلي اين فيلسوف با فلاسفه پيش از او محسوب مي شود، مبحث پديدار و شي في نفسه است. اين مبحث از يك سو حاصل پيشيني دانستن صور احساس (زمان و مكان)، و از سوي ديگر بن مايه تغيير در معرفت شناسي انسان است. به همين سبب، بررسي اين مساله زيربنايي در تفكر كانت مي تواند ما را با رويكردهاي اساسي او آشنا سازد. مقاله حاضر بر آن است تا نخست با نظر به اسباب طرح موضع پديدار و شي في نفسه، و سپس با توجه به خود اين مقوله و بررسي جوانب مختلف موضوع ـ كه گاه متناقض نيز مي نمايند ـ به تصويري روشن از آن برسد، آن گاه اين مساله را در حسيات استعلايي، تحليلات استعلايي، و ديالكتيك استعلايي بررسي كند. در پايان مقاله نيز به نقد و بررسي اين موضع جريان ساز كانت پرداخته خواهد شد.