مقاله بررسي پراكنش جمعيت ماهيان استخواني اقتصادي در اعماق كمتر از ده متر در سواحل استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پراكنش جمعيت ماهيان استخواني اقتصادي در اعماق كمتر از ده متر در سواحل استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيان استخواني
مقاله درياي خزر
مقاله حوزه جنوبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمداني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جوانشيرخويي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: جميلي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تنوع و پراكنش انواع گونه ماهيان استخواني در اعماق كمتر از ده متر درياي خزر با استفاده از شاخص صيد به ازاي تلاش و ساختار جمعيت از جمله طول كل و وزن و سن در سال ۸۶-۱۳۸۵ در حوزه جنوبي درياي خزر (استان مازندران) مورد بررسي قرار گرفت.
عمليات نمونه برداري در ۵ منطقه امير آباد، لاريم، ايزده، خيرود و نشتارود با استفاده از دام گوشگير در اندازه چشمه ۲۶، ۳۳، ۴۰، ۶۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ ميلي متري انجام گرفت. در مجموع به تعداد ۲۲۷ عدد ماهي شامل ۱۱۰ عدد ماهي سفيد، ۳۲ عدد كپور دريايي، ۳۶ عدد شگ ماهي، ۳۸ عدد كفال پوزه طلايي، ۸ عدد سوف و ۳ عدد سياه كولي صيد شدند، صيد در واحد تلاش براي ماهي سفيد ۳٫۶۶، كپور ۰٫۵، شگ ماهي ۰٫۵۲، كفال ۰٫۶۳، سوف ۰٫۱۳ و سياه كولي ۰٫۰۵ عدد ماهي در هر تلاش بود.
ميانگين طول ماهي سفيد، كپور ماهي، شگ ماهي، كفال، سوف و سياه كولي به ترتيب ۳۷٫۹±۷٫۲، ۳۱٫۶±۷، ۲۳٫۱±۴٫۴ و ۲۰٫۸+۲۳٫۶+۳+۲۲٫۶±۲٫۳ سانتي متر بود و همچنين ميانگين وزن ۶۳۸٫۵±۳۶۱٫۲، ۳۷۹٫۵±۲۴۲٫۶، ۱۲٫۳±۱۲۵٫۹ و ۱۰۴٫۶±۳۳٫۴ و ۲۲۵٫۶±۴ و ۹۱٫۶±۲ گرم بوده است.
از نظر سني ماهي سفيد در گروه سني ۵-۲ ساله، كپور ۴-۲ ساله، شگ ماهي ۴-۲ ساله و كفال ۲ساله، سوف ۳-۲ و سياه كولي در گروه سني ۳ سال قرار داشتند.