مقاله بررسي پروفيل دما در يک گرمايش ليزري با سطح مقطع و شدت اشعه متفاوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي پروفيل دما در يک گرمايش ليزري با سطح مقطع و شدت اشعه متفاوت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي ليزر
مقاله جسم نيمه بي نهايت
مقاله حوضچه مذاب
مقاله انتالپي
مقاله دايره اي
مقاله بيضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه انتقال حرارت هنگامي که پديده ذوب و انجماد رخ مي دهد در بسياري از کاربردهاي مهندسي از اهميت بسزايي برخوردار است. برخي از اين کاربردها عبارتند از: مواردي از قبيل: جوشکاري، رشد کريستال، آبکاري فلزات، ريخته گري. خصوصيت مشترک تمام اين مسایل وجود يک سطح مشترک که نواحي جامد و مايع را از يکديگر جدا مي کند، مي باشد. گسترش اين سطح به طرف ناحيه مايع يا جامد بستگي به گراديان دماي دو طرف آن دارد و نرخ حرارت دفع شده از سطح مشترک جامد، مايع تعيين کننده نرخ انتشار سطح مزبور مي باشد. در سالهاي اخير استفاده از انرژي ليزر جهت ذوب کردن مواد مورد توجه زيادي قرار گرفته است. در اين پروژه يک جسم نيمه بي نهايت در معرض تابش اشعه ليزر قرار گرفته و ميدان دما و شکل حوضچه مذاب ايجاد شده با در نظر گرفتن اثرسرعت انتقالي جسم بر روي ميدان دما و شکل و ابعاد حوضچه مذاب بررسي شده است. براي بدست آوردن دماي گذراي نقاط مختلف جسم و نرخ رشد حوضچه مذاب، معادله انرژي بر مبناي انتالپي به روش تفاضل محدود صريح حل شده است. براي استفاده از روش انتالپي ابتدا بايد اين روش را تصحيح کرد. روش انتالپي به صورتي تصحيح شده است که دماي شبکه اي که فصل مشترک جامد و مايع در آن قرار گرفته، لازم نيست که برابر مقدار ثابت دماي ذوب باقي بماند. در عوض بوسيله ترکيب شرايط مرزي انرژي بر روي سطح مشترک جامد و مايع، در هر گام زماني يک دماي جديدي براي گره مورد نظر محاسبه شده است. محاسبات براي اشعه با سطح مقطع دايره اي و بيضوي انجام شده و نتايج حاصل از حل عددي با نتايج تجربي مقايسه شده اند. اثر سرعت بر روي نتايج به اين صورت است که ميدان دما و شکل حوضچه مذاب از حالت تقارن خارج مي شوند و با افزايش سرعت اندازه حوضچه مذاب کاهش مي يابد.