مقاله بررسي پلي مورفيسم ژن CTLA-4 در بيماران مبتلا به سرطان تخمدان و مقايسه آن با افراد نرمال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي پلي مورفيسم ژن CTLA-4 در بيماران مبتلا به سرطان تخمدان و مقايسه آن با افراد نرمال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي مورفيسم
مقاله سرطان تخمدان
مقاله ژن وابسته به تومور
مقاله CTLA-4

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: باقري كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: عرفاني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سرطان تخمدان يکي از سرطان هاي نسبتا شايع در زنان بعد از يائسگي مي باشد. در حال حاضر بحث زيادي راجع به درمان ايمني سرطان تخمدان پيش آمده است و از اينترفرون ها و اينترلوکين ۲ به اين منظور استفاده شده است. مولکول CTLA-4 مولکولي است که بر سطح لنفوسيت هاي T بيان مي شود و نقش مهمي در هموستاز و تنظيم پاسخ ايمني ايفا مي نمايد. ژن مولکول CTLA-4 در موقعيت هاي +۴۹A/G و -۳۱۸C/T داراي پلي مورفيسم بوده که در بيان مولکول مذکور تاثيرگذار مي باشند.
روش ها: در اين تحقيق براي بررسي پلي مورفيسم هاي موقعيت هاي +۴۹A/G و -۳۱۸C/T ، ژن مولکول ۴ مرتبط با سميت سلولي لنوفسيت (CTLA-4) T از خون محيطي ۷۳ بيمار مبتلا به سرطان تخمدان و ۱۱۵ فرد سالم به عنوان گروه کنترل براي استخراج DNA استفاده گرديد و پلي مورفيسم هاي ژن مذکور با روش PCR مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان مي دهد فراواني آلل ها و ژنوتيپ هاي حاصل از پلي مورفيسم هاي +۴۹A/G و -۳۱۸C/T ژن ctla-4 تفاوت معناداري را در افراد مبتلا به سرطان تخمدان و گروه کنترل نشان نمي دهد.
نتيجه گيري: بر اساس اين تحقيق به نظر مي رسد که پلي مورفيسم ژن ctla-4 در ايجاد بيماري نقشي نداشته و در تحقيقات آينده نقش ساير پلي مورفيسم هاي اين ژن را بايستي مورد مطالعه قرار داد.