مقاله بررسي پوشش گياهي در رابطه با شرايط ادافيکي و فيزيوگرافي رويشگاه (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده کبيرکوه ايلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۸۱ تا ۵۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسي پوشش گياهي در رابطه با شرايط ادافيکي و فيزيوگرافي رويشگاه (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده کبيرکوه ايلام)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گروه گونه هاي بوم شناختي
مقاله پوشش گياهي
مقاله شرايط ادافيکي و فيزيوگرافي
مقاله کبيرکوه ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بسطام رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي گروه گونه هاي بوم شناختي در رابطه با برخي عوامل فيزيوگرافي و فيزيکي و شيميايي خاک در حوزه ارشت به مساحت تقريبي ۵۱۰ هکتار در منطقه حفاظت شده کبيرکوه ايلام است. براي اين منظور ۶۷ قطعه نمونه به ابعاد ۲۰×۲۰ متر به صورت منظم- تصادفي (با فواصل ۱۵۰ متري) در منطقه پياده شدند. در داخل قطعات نمونه، نوع گونه، تعداد و درصد پوشش درختان و درختچه ها با اندازه گيري قطر کوچک و بزرگ تاج مشخص شدند. براي برداشت پوشش علفي، درصد پوشش هر گونه علفي در سطح چهار ميکروپلات ۵/۱ مترمربعي با استفاده از مقياس دمين (Domin) مشخص شد. از روش هاي آناليز تطبيقي متعارف (CCA) و آناليز دوطرفه گونه هاي شاخص (TWINSPAN) براي طبقه بندي رويشگاه و تعيين گروه هاي بوم شناختي و تعيين روابط آنها با عوامل محيطي استفاده شد. نتايج نشان داد که شش گروه گونه در منطقه مورد مطالعه وجود دارند. در اين تفکيک برخي عوامل فيزيکي و شيميايي خاک و عوامل فيزيوگرافي نقش داشتند. نتايج نشان داد که مهمترين عوامل محيطي موثر در استقرار و پراکنش گروه هاي بوم شناختي شامل بافت خاک، آهک، ازت، کربن آلي، ارتفاع از سطح دريا و شيب مي باشند.