مقاله بررسي پولک نکتاري (Nectar) در گونه ‌هاي يک ‌ساله جنس آلاله (Ranunculus) از تيره آلاله (Ranunculaceae) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي پولک نکتاري (Nectar) در گونه ‌هاي يک ‌ساله جنس آلاله (Ranunculus) از تيره آلاله (Ranunculaceae) در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلاله
مقاله يک‌ ساله
مقاله ايران
مقاله پولک نکتاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمادي ناهيدسادات
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان فرد منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: اميني طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
Ranunculus L. يکي از بزرگترين جنسي هاي تيره Ranunculaceae با ۶۰۰ گونه است. به دليل وجود تنوع ريختي در بين افراد و جمعيت هاي يک گونه و پلي مورفيسم در صفات، تاکسونومي اين جنس هميشه با مشکلاتي همراه بوده است. با توجه به با ارزش شناخته شدن صفات نکتاري در مطالعات پيشين، در اين پژوهش سعي شد تا اين گروه از صفات در گونه هاي يک‌ ساله آلاله بررسي شوند. نمونه هاي مورد استفاده به صورت هرباريومي در اختيار قرار گرفتند. در بين گونه ‌هاي يکساله Ranunculus دو تيپ کاملا متفاوت از نكتار ديده شد: ١- به صورت نعل اسبي(Horseshoe type)  درRanunculus ، ۲- به صورت پولک يا فلس (Scale) در ساير گونه ها كه خود داراي اشكال مختلف هستند. براي فهميدن انديس تفاوت از آناليز واريانس (ANOVA) استفاده شد. نتايج حاصل در اين مطالعه نيز نشان داد که اين صفت در کنار ساير صفات، داراي ارزش تاکسونوميک است.