مقاله بررسي پويايي جمعيت و ارزيابي ذخيره ماهي صبور (Tenualosa ilisha) در سواحل استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي پويايي جمعيت و ارزيابي ذخيره ماهي صبور (Tenualosa ilisha) در سواحل استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي ذخيره
مقاله پويايي جمعيت
مقاله خليج فارس
مقاله ماهي صبور (Tenualosa ilisha)
مقاله مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كاشي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پويايي جمعيت و ارزيابي ذخيره ماهي صبور (Tenualosa ilisha) با جمع آوري اطلاعات از منطقه تخليه صيد در سواحل استان خوزستان (آبادان) تخمين زده شد. دراين پروژه يک ساله (از فروردين تا اسفند سال ۱۳۸۶) در مجموع بيش از ۹۰۰۰ ماهي در ايستگاه مذبور، بيومتري شد. طول بي نهايت L¥=۴۲٫۸۱ (سانتي متر)، ضريب رشدK=0.9 (year-1)، زمان طول صفر to=-0.25، ميزان فايم پريم مونرو f’=۳٫۲۱، مرگ و مير طبيعي M=1.37 (year-1)، مرگ و مير صيادي F=2.41 (year-1)، مرگ و مير كل Z=3.78 (year-1) و ضريب بهره برداري E=0.64 (year-1) محاسبه شد. محاسبه هاي کلي نرخ بهره برداري U=0.61، ميزان كل سالانه ذخيره در شروع سال برحسب تن P=7615، ميانگين سالانه ذخيره سرپا برحسب تن B=1927 و ميزان حداکثر محصول پايدار برحسب تن MSY=3642 براي ذخيره ماهي صبور برآورد گرديد. اين تحقيق نشان مي دهد كه ميزان برداشت سالانه از ذخيره ماهي صبور به بيش از حداكثر ميزان خود رسيده و جهت کاهش ميزان صيد و تلاش صيادي بايد تدابيري انديشيده شود.