مقاله بررسي پيامدهاي آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي شركت مخابرات استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۵ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۴۴ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامدهاي آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي شركت مخابرات استان مازندران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزاد سازي
مقاله آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي
مقاله شركت مخابرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري هادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست آزاد سازي و به دنبال آن خصوصي سازي از مدتها قبل در كشورهاي مختلف جهان و در سالهاي اخير در كشورهاي در حال توسعه، (از جمله ايران) در امور مختلف اجرا شده و بعضا نتايج مطلوبي نيز به همراه داشته است.
مقاله حاضر به بررسي اثرها و پيامدهاي آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي در شركت مخابرات استان مازندران مي پردازد. در اين مقاله، تاثير آزاد سازي بر متغيرهايي چون بهره وري، تغيير ساختار سازماني و سطح تحصيلات نيروي انساني و تسريع در تحقق اهداف برنامه هاي توسعه اي مخابرات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. افزايش بهره وري، بهبود و توسعه كيفي وضعيت اشتغال از طريق ارتقاي ساختار سازماني و سطح تحصيلات نيروي انساني و نيز تسريع در تحقق اهداف برنامه هاي توسعه مخابرات حاكي از تاثيرات مثبت سياست آزاد سازي بر اين متغيرهاست. براي اين منظور فرضيه هاي زير با توجه به اطلاعات رسمي موجود در شركت مخابرات استان مازندران در خلال سالهاي ۱۳۸۰-۱۳۷۰ هجري شمسي مورد آزمون قرار گرفته است:
آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي در شركت مخابرات استان مازندران باعث افزايش بهره وري شده است.
آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي در شركت مخابرات استان مازندران باعث بهبود و توسعه كيفي وضعيت اشتغال شده است.
آزادسازي فعاليتهاي مخابراتي در شركت مخابرات استان مازندران موجب تسريع در تحقق اهداف برنامه هاي توسعه مخابرات شده است.
بر اساس يافته هاي اين مقاله، آزاد سازي فعاليتهاي مخابراتي در شركت مخابرات استان مازندران در بخش فعاليتهاي واگذار شده از نظر اقتصادي مثبت بوده و فرضيه هاي آزمون تماما مورد تاييد قرار گرفته اند. از اين رو با توجه به نتايج حاصل از آزمون فرضيه هايي پيشنهاد مي شود كه فعاليتهاي مورد بررسي در سطح شركت مخابرات ايران و ساير استانها واگذار شود و واگذاري فعاليتهاي مخابراتي ديگر چون نگهداري و بهره برداري مراكز پر ظرفيت، كليه عمليات شبكه كابل و امور خدمات مشتركين تلفنهاي ثابت و همراه و مانند آنها نيز پس از بررسي جدي تر به بخش خصوصي واگذار شود.