مقاله بررسي پيامدهاي ارزش هاي اخلاقي سازمان (با مطالعه عدالت سازماني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۹۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامدهاي ارزش هاي اخلاقي سازمان (با مطالعه عدالت سازماني، تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش هاي اخلاقي
مقاله عدالت سازماني
مقاله تعهد سازماني
مقاله رفتار اخلاقي
مقاله رفتار شهروندي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهاري فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار اخلاقي و ارزش هاي اخلاقي موضوع مهمي است كه در بسياري از تحقيقات مرتبط با اخلاق کسب و کار مي باشد. زيربناي همه ارزش ها در سازمان، ارزش هاي اخلاقي مي باشد. اين ارزش ها به استقرار و حفظ استانداردهايي کمک مي کند که مي تواند بر هدايت افراد به سوي اقداماتي که براي سازمان مطلوب هستند تاثير بگذارد. به طور ويژه، هنگامي که استانداردها يا ارزش هاي اخلاقي سازمان به طور گسترده اي ميان اعضايش رايج شود موفقيت سازماني افزايش مي يابد. در اين مقاله تلاش شده است تا به بررسي پيامدهاي ارزش هاي اخلاقي سازمان (عدالت سازماني، تعهد سازماني، رفتار اخلاقي و رفتارهاي شهروندي سازماني) و روابط بين آن ها پرداخته شود. نتايج مقاله نشان مي دهد که ارزش هاي اخلاقي سازمان به طور مثبتي بر عدالت رويه اي و عدالت توزيعي تاثير دارد. عدالت رويه اي و عدالت توزيعي نيز به طور مثبتي بر تعهد سازماني كاركنان تاثير دارد. تعهد سازماني به طور مثبتي بر رفتار اخلاقي كاركنان تاثير مي گذارد. هم چنين رفتار اخلاقي نيز به طور مثبتي بر بعد جوانمردي و بعد نوع دوستي رفتارهاي شهروندي سازماني تاثير مي گذارد.