مقاله بررسي پيامدهاي انتظامي و اقتصادي چك پول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۹۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پيامدهاي انتظامي و اقتصادي چك پول
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چك پول Traveller’s cheque
مقاله جعل Forgery
مقاله جرم Crime
مقاله كلاهبرداري Fraud
مقاله پول Money

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش ‌چهره محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هندياني عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بشر مي كوشد تا در معاملات براي انتقال ارزش مبادله اي خالص خود از ابزارهاي سريع مطمئن و كم هزينه استفاده كند. جايگزين هاي مورد استفاده از جمله چك، يكي از اين وسايل كه در آينده تكامل بيشتري خواهند يافت. به همين علت چك پول از اين نظر كه امروزه در معرض انواع تخلفات مانند جعل سرقت، وسيله پرداخت در كلاهبرداري و سوء استفاده از آن در جرايم ديگر از جنبه انتظامي و مشكلاتي مانند تورم، نقدينگي، تضمين پرداخت و رسوبات آن از جنبه اقتصادي قرار گرفته است از اهميت خاصي برخوردار است. نوع تحقيق انجام شده كاربردي و روش تحقيق توصيفي – تحليلي است و به همين دليل پژوهش حاضر فاقد فرضيه است لكن سوالات تحقيق عبارت است از: -۱ پيامدهاي اقتصادي – انتظامي استفاده از چك پول چيست؟ -۲ چه پيامدهاي سوء اقتصادي در استفاده از چك پول وجود دارد؟ -۳ برجسته ترين پيامد انتظامي ناشي از چك پول چيست؟ -۴ نقش چك پول در وقوع جرايم انتظامي چگونه است؟
جامعه آماري اين تحقيق متشكل از ۴۰ نفر از دو گروه متخصصان و كارشناسان (۲۰ نفر از انتظامي و ۲۰ نفر از اقتصادي) است. پس از جمع بندي اجمالي، دستاوردهاي تحقيق بيانگر اين مهم است كه چك پول به رغم موثر بودن در تسهيل معاملات، داراي پيامدهاي سويي در هر دو بخش انتظامي – اقتصادي است كه به منظور كاهش، در فصل نهايي پيشنهادهاي لازم ارايه شده است.
نتايج اين پژوهش در بهره گيري از فناوري پيشرفته از قبيل كارت هاي اعتباري پرداخت و پول الكترونيكي از يك سو و ايجاد بانك بانك متمركز چك پول، تجزيه و تحليل رسوب آن، استفاده از يك نوع چك پول، آموزش همگاني و تصويب قوانين جديد از سوي ديگر است.