مقاله بررسي پيوندهاي نئوکلاسيسيسم و رمانتيسم در شعر آندره شنيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جستارهاي ادبي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي پيوندهاي نئوکلاسيسيسم و رمانتيسم در شعر آندره شنيه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندره شنيه
مقاله رمانتيسم
مقاله کلاسيسيسم
مقاله شعر فرانسه
مقاله مکاتب ادبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آندره شنيه (۱۷۹۴–۱۷۶۲م)، مهم ترين شاعر قرن هجدهم فرانسه، در عصر جديد بيشتر به دليل موضع شجاعانه اش در حوادث پس از انقلاب فرانسه که به مرگ اين شاعر جوان زير تيغه گيوتين انجاميد، مورد توجه قرار گرفته است. اما ازنگاه ادبي، آشنايي با آثار آندره شنيه اهميتي اساسي در شناخت مکاتب ادبي اروپايي دارد، زيرا آثار او،حد واسط بين سبک کلاسيسيسم قرن هفدهم و رمانتيسم قرن هجدهم و نوزدهم اروپا به شمار مي رود. اين مقاله نشان مي دهد در شعر و شخصيت و زمانه و زندگي و مرگ آندره شنيه ويژگيهاي خاصي وجود دارد که مانع از آن است او را صرفا شاعري نئوکلاسيک و پيرو ادبيات کلاسيک يونان باستان بدانند. در واقع شعر او از مرزهاي مکتب کلاسيک در مي گذرد و به سوي نوعي از رمانتيسم ميل مي کند. به همين دليل، رمانتيکها او را مي ستودند و پيشاهنگ بزرگ مکتب خود به شمار مي آوردند.