مقاله بررسي چالش هاي مديريت راهبردي در راستاي تحقق اهداف چشم انداز سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي چالش هاي مديريت راهبردي در راستاي تحقق اهداف چشم انداز سازماني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت راهبردي
مقاله پياده سازي راهبرد
مقاله چشم انداز سازمان
مقاله سازمان هاي دولتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: گروسي اکرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چشم انداز سازمان از طريق تصوير پردازي از آينده مطلوب درصدد است كه كاركنان و مديران سازمان را در جهت تحقق آن بسيج نمايد. اما راهي بس دشوار و طولاني در پيش روي مديران و کارکنان سازمان براي دست يابي به اهداف و آرمان هاي تعيين شده در چشم انداز وجود دارد. در اين راستا سازمان هاي دولتي نيز همگام با سازمان هاي خصوصي رسالت، ماموريت، اهداف، راهبرد ها و برنامه هاي عملياتي خود را تدوين کرده و اقدامات لازم را براي هر چه بهتر اجرايي شدن آن به عمل مي آورند. هدف اصلي اين مقاله شناسايي، رتبه بندي و تحليل چالش هاي مديريت راهبردي در سازمان هاي دولتي در راستاي تحقق اهداف چشم انداز سازماني است. بدين منظور، پرسش نامه اي ۲۶ سوالي شامل سوالات بسته و باز در چهار مقوله کلي (موانع و مشکلات سازماني، مديريتي، فردي و مسائل مرتبط با برنامه ريزي راهبردي) طراحي و در اختيار تعدادي از خبرگان و مديران عالي قرار گرفت. در پايان نيز بعد از شناسايي و رتبه بندي عوامل به دست آمده، پيشنهاداتي به منظور هر چه بهتر اجرايي شدن راهبرد هاي بلندمدت در راستاي دست يابي به اهداف چشم انداز، در سازمان هاي دولتي ارايه شده است.