مقاله بررسي چرايي تعميم آموزه هاي عرفاني، موانع و پيامدها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي چرايي تعميم آموزه هاي عرفاني، موانع و پيامدها
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله تعميم بخشي
مقاله اصالت
مقاله زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كسايي زاده مهديه سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كمال انسان با معرفت او عجين است و قلمرو عرفان، ساحت متعالي معرفت است كه نه تنها گنجايي حضور همگاني ابناء بشر را دارد، كه خود، لزوم اين عموميت را مكشوف مي سازد. بي اعتنايي به اين حقيقت و بي مهري به انديشه نياز انسان به عرفان، ريشه در ناآشنايي يا كم آشنايي با آن دارد و عدم موفقيت در معرفي صحيح و عام عرفان اصيل، به طور عمده، برخاسته از بيگانه انگاري زبان ها و نمادهاي خارج از فرهنگ اجتماعي و ديني هر گروه از مردم، از سوي صاحب نظران اين عرصه است كه در جاي جاي جهان، رسالت معرفي عرفان را به عهده دارند؛ اما در عمل، به آن محدوديت مي بخشند. در حالي كه توجه همه جانبه به قالب هاي متنوع عرضه عرفان نظري و عوامل برانگيزاننده احوال عرفاني، مقدمات تجربه عرفان عملي را فراهم مي كند و نگاه انسان به هستي را ارتقا مي بخشد، همه اين ابزارها و امكانات، در افتراقي كاذب فرو گذاشته مي شوند و بشر، به دنبال عطش فطري حقيقت جويي و تمناي اضمحلال آلام دنيوي در آرام معنوي، يا راه هاي فريبنده را تجربه مي كند و يا در كثرت پروري آرا و عقايد، همواره از وحدت بيروني و دروني فاصله مي گيرد. اين پژوهش، بهانه اي براي جلب توجه صاحبان انديشه به همه موضوعات ذكر شده است.