مقاله بررسي چرخه زندگي سرخس .Pteris cretica L و تاثير آرسنيک بر رويش هاگ تا تمايز اندام هاي جنسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي چرخه زندگي سرخس .Pteris cretica L و تاثير آرسنيک بر رويش هاگ تا تمايز اندام هاي جنسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Pteris cretica L
مقاله کشت هاگ
مقاله چرخه زندگي
مقاله آرسنيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجدد گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: مجد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سرخس پتريس متعلق به تيره پتريداسه است که يکي از گونه هاي موجود آن در ايران پتريس کرتيکا مي باشد. اين سرخس در ابتداي چرخه توليد مثلي، در پشت و حاشيه برگچه هاي برگ هاگينه ها را مي سازد.
در اين پژوهش هاگ سرخس در خاک کشت داده و مراحل رويش آن تا تشکيل پروتونما، پهنک قلبي شکل و تمايز اندام هاي جنسي بررسي شد. رويش هاگ در محيط مناسب ابتدا يک جهتي است که با تقسيمات سلولي، پروتونماي چند سلولي را تشکيل مي دهد و سپس پروتونما صفحه سلولي پهن و سبز رنگي به نام پهنک (پروتال) را به وجود مي آورد. نا متقارن شدن تقسيم در سلول هاي راس پهنک موجب تشکيل شيار جنسي و در نتيجه قلبي شکل شدن پهنک مي شود. روي پهنک قلبي شکل ابتدا اندام هاي جنسي نر (آنتريدي ها) و سپس اندام هاي جنسي ماده (آرکگن ها) تمايز مي يابند.
فلز آرسنيک يک آلاينده سمي محيط زيست است. پاکسازي آب و خاک آلوده به آرسنيک با استفاده از روش هاي مهندسي جاري دشوار و پرهزينه است. شناخت سرخس پتريس و گونه هاي مختلف آن و انباشته کردن آرسنيک در فروند آن منجر به پيدايش تکنولوژي گياه پالايي (فيتورميدييشن) براي پاکسازي مکان هاي آلوده به آرسنيک گرديد.
با اضافه کردن ۰٫۰۰۱ گرم در ليترآرسنيک اثر آن بر رويش هاگ ها تا تمايز اندام هاي جنسي سرخس مورد بررسي قرار گرفت. هاگ هاي تيمار شده با آرسنيک به کندي رويش مي يابند و رشد پروتونما، پهنک و تمايز اندام هاي جنسي نيز با تاخير صورت مي گيرد.
نتايج اين پژوهش نشان داد که سرخس پتريس داراي قدرت جذب بالاي آرسنيک مي باشد و پهنک هاي آبياري شده با آرسنيک کوچک و داراي چندين شيار جنسي کم عمق مي باشند که موجب چند بخشي شدن آن مي گردند. بخشي از اين تغييرات مي تواند به دليل افزايش تعداد و نامنظم شدن تقسيمات تحت تاثير آرسنيک باشند.