مقاله بررسي چندشکلي موجود در کلني هاي زنبور عسل آذربايجان غربي با استفاده از جايگاه هاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در دانش و پژوهش علوم دامي از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي چندشکلي موجود در کلني هاي زنبور عسل آذربايجان غربي با استفاده از جايگاه هاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنبورعسل
مقاله چندشکلي
مقاله ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: خدرزاده صابر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري نيا سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع موجود در کلني هاي زنبور عسل استان آذربايجان غربي، پس از نمونه برداري از کندوهاي سنتي و مدرن اين استان، از ۹ نشانگر ريزماهواره زنبورعسل استفاده گرديد. پس از تکثير هرجايگاه به وسيله تکنيک PCR و تعيين ژنوتيپ هر آلل، توسط نرم افزارهاي مربوطه، آناليزهاي درون جمعيتي انجام پذيرفت. در اين پژوهش از ميان جايگاه هاي مورد مطالعه، جايگاهA7  و B124 به ترتيب داراي بيشترين و کمترين آلل مشاهده شده و جايگاه هاي A14 و A24 نيز مونومورف بودند. بيشترين و کمترين مقدار محتواي چندشکلي جايگاه ها به ترتيب در جايگاه هاي A7 و A35 نمايان شد. بيشترين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و بيشترين هتروزايگوسيتي مورد انتظار نااريب ني در جايگاه A107 (1.000 و ۰٫۸۹۷) و کمترين هتروزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار نااريب ني نيز به ترتيب در جايگاه هاي (۰٫۰۰۰) B124 و (۰٫۲۳۳) A35 مشاهده گرديد.