مقاله بررسي چند روش معمول در تعيين نقطه محور لولايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي چند روش معمول در تعيين نقطه محور لولايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيومكانيك
مقاله مفصل گيجگاهي فكي
مقاله رابطه مركزي
مقاله اكلوژن دنداني
مقاله آرتيكولاتورهاي دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نشان دار مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: آتش رزم پارسا
جناب آقای / سرکار خانم: جلاليان عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرعلمداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: شعبان پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعيين دقيق نقطه محور لولايي جهت انتقال رابطه محوري به آرتيكولاتور تاثير زيادي در كاهش خطاهاي اكلوزالي خواهد داشت. با توجه به پرهزينه و زمان بر بودن استفاده از روش كينماتيك جهت تعيين نقطه محور لولايي روش هاي تقريبي مختلفي ارايه شده اند كه در مورد ميزان دقت اين روش ها تاكنون تحقيقات مختلف، نتايج متفاوت و متناقضي را نشان داده اند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي چند روش اختياري معمول تعيين نقطه محور لولايي و معرفي روشي دقيق تر كه كمترين اختلاف را با نقطه كينماتيك داشته باشد، مي باشد.
مواد و روشها: در اين تحقيق cross sectional، نمونه گيري به صورت ترتيبي (sequential) تا رسيدن به عدد ۴۰ انجام گرفت. تعداد ۴۰ نمونه ۲۱ تا ٣٧ ساله كه از نظر مفصل TMJ سالم بودند طبق فرم اطلاعاتي انتخاب شدند. ابتدا نقطه محور لولايي دقيق توسط مكان ياب محور لولايي در هر نمونه در سمت چپ و راست تعيين گرديد. سپس، نقاط اختياري بايرون، گايزي و تتراك و لاندن نيز طبق تعريف توسط خط كش در هر نمونه تعيين و بر روي صورت علامت گذاري شدند. پس از آن، فاصله هر نقطه اختياري با نقطه دقيق در سمت چپ و راست اندازه گيري و در فرم اطلاعاتي ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي ANOVA وt  مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: با توجه به نتايج حاصل از تحقيق حاضر، روش بايرون به طور معني داري دقيق تر از روش هاي ديگر بود و در ۸۸٫۸% نمونه ها در فاصله ۳ ميلي متر نقطه كينماتيك قرار داشت. دو نقطه ديگر نسبت به هم اختلاف معني داري نشان ندادند.
نتيجه گيري: از نتايج تحقيق چنين برمي آيد كه نقطه بايرون به عنوان يك روش اختياري از دقت بالايي برخوردار بوده، با توجه به نزديكي آن به نقطه دقيق محور لولايي، استفاده از اين روش پيشنهاد مي شود.