مقاله بررسي چينه نگاري سکانسي و محيط رسوبي سازند بهرام در کوه شوراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي چينه نگاري سکانسي و محيط رسوبي سازند بهرام در کوه شوراب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله دونين سازند بهرام
مقاله محيط رسوبي
مقاله سکانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري پويا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حلاجي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي چينه نگاري سکانسي، رخساره ها و محيط رسوبي سازند بهرام (دونين) يک برش چينه شناسي به ضخامت ۳۶۸ متر در کوه شوراب واقع در جنوب دامغان انتخاب گرديد. سنگ هاي اين سازند عمدتا آهکي و دولوميتي هستند. مطالعات ميکروسکوپي بر روي سازند بهرام منجر به شناسايي ۴ کمربند رخساره اي وابسته به زير محيط هاي پهنه ساحلي، پهنه جزرو مدي و تالاب و محيط سدي شده است. کمربند رخساره اي پهنه ساحلي شامل سه ميکروفاسيس ۱- ساب ليتارنايت، ۲-کوارتزآرنايت، ۳-کلکليتايت، است. کمربند رخساره اي پهنه جزر و مدي شامل ۱- باندستون استروماتوليتي ۲- مادستون آهکي است. کمربند رخساره اي تالاب شامل ۱-وکستون بايوکلاستي ۲- بايوکلاست گرينستون پلوئيددار ۳- بايوکلاست پکستون پلوئيددار ۴- پکستون آمبلا-استراکد است. و کمربند رخساره اي سد شامل ميکروفاسيس پکستون/گرينستون بايوکلاستي است. نهشته هاي اين سازند در پلاتفرم کربناته نوع رمپ پديد آمده اند. در ادامه مطالعات، بررسي هاي چينه نگاري سکانسي بر مبناي تغييرات عمودي ميکروفاسيس ها و منحني مقايسه آنها با منحني تغييرات سطح آب دريا، سبب تفکيک سه سکانس رسوبي بزرگ مقياس پيشرونده شده است. سکانس اول شامل دو پاراسکانس TST و HST است. مرز بالايي اين سکانس از نوع SB2 بوده است. سکانس دوم با تناوب آهک نازک لايه مربوط به پهنه جزر و مدي بخش (TST) آغاز شده و به سمت بالا به دولوميت و آهک ضخيم لايه بخش (HST) پايان مي پذيرد. سطح MFS در رخساره گرين استون بايوکلاستي است. سکانس سوم هم دربرگيرنده دسته رخساره اي TST و HST است و مرز بالايي آن ناپيوستگي نوع  (SB2)است.