مقاله بررسي چگونگي جلب مشارکت بخش خصوصي در توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي؛ مسايل و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۲۴۵ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي چگونگي جلب مشارکت بخش خصوصي در توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي؛ مسايل و راهکارها
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيرساخت هاي حمل و نقل جاده اي
مقاله آزادراه
مقاله مشارکت دولت و بخش خصوصي
مقاله BOT؛ BOO
مقاله عوارض
مقاله ريسک
مقاله حمايت دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تركان اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه زيرساخت ها، يکي از الزامات مهم رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي به شمار مي رود. در اين ميان، زيرساخت هاي حمل ونقل، و به ويژه، شبکه حمل و نقل جاده اي، از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيربناهاي حمل و نقل، علاوه بر بهبود شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در خود اين بخش، نقش موثري در رونق ديگر بخش هاي اقتصاد دارد، به علاوه، بسترهاي مناسب حمل و نقل و ترابري، ضمن ايجاد امکان بهره مندي از قابليت هاي ترانزيت و حمل و نقل بين المللي، فرصت هاي ارزنده اي جهت اعمال نقش فعال در معادلات بين المللي فراهم مي کند. همچنين نقش موثر زيرساخت هاي مناسب حمل و نقل در تقويت پدافند غيرعامل و مديريت بحران هاي مختلف، قابل توجه است. محدوديت منابع دولتي و کارآيي پايين اين بخش در اجراي پروژه ها، توجه کشورهاي مختلف را به استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي جلب کرده است، در اين راستا، ايجاد انگيزه مناسب در بخش غير دولتي و کاهش مخاطرات و رفع نگراني هاي اين بخش، از اهميت بالايي برخوردار است. يکي از زيرساخت هاي مهم حمل و نقل جاده اي، آزادراه است که در اين مقاله، به معرفي و بررسي ابعاد مختلف مشارکت دولت و بخش خصوصي در توسعه آن، با رويکرد افزايش اطمينان بخش خصوصي پرداخته شده است. ترجيح قراردادهاي BOO نسبت به BOT، ارايه تضمين از سوي دولت نسبت به بازگشت سرمايه با سود مناسب در دوره معين، مشارکت دولت با سهم معين بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله دولت در قيمت گذاري، استفاده از همه ظرفيت هاي سرمايه گذاري، توجه به حفظ توجيه اقتصادي آزادراه احداث شده يا در حال احداث، در توسعه راه هاي موازي و موارد ديگر، پيشنهاداتي است که در اين مقاله، براي ايجاد انگيزه بيشتر در بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري، و در عين حال دستيابي دولت به اهداف توسعه اي و اجتماعي، ارايه شده است.