مقاله بررسي ژئوشيميايي و زايش كانسار كائولينيتي – بوكسيتي علي بالتالوي، شاهين دژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ژئوشيميايي و زايش كانسار كائولينيتي – بوكسيتي علي بالتالوي، شاهين دژ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوكسيت
مقاله علي بالتالو
مقاله آذربايجان غربي
مقاله تغييرات جرم
مقاله غني شدگي – تهي شدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه محمدلو نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: امام علي پور علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افق بوكسيتي – كائولينيتي علي بالتالو، در خاور شاهين دژ، جنوب باختر استان آذربايجان غربي واقع است، اين افق به صورت چينه سان در مرز بين ماسه سنگ ژوراسيك و دولوميت ترياس قرار دارد. در اين بررسي براي دستيابي به فرايندهاي شيميايي درگير در تشكيل اين بي هنجاري و همچنين شناسايي نقش و رفتار عناصر در فرايندهاي هوازدگي و نحوه تبادلات شيميايي آنها، از روش ژئوشيميايي محاسبات تبادلات جرم و نمودارهاي غني شدگي – تهي شدگي استفاده شده است. بر اساس مطالعه نظريه هاي مختلف در مورد منشا بوكسيت – كائولينيت، سيل هاي ديابازي سازند دورود رخنمون دار در منطقه را مي توان به عنوان سنگ منشا اين كانسار در نظر گرفت. با استفاده از روش محاسبات تغييرات جرم، مقادير تبادل جرم عناصر مختلف نسبت به يك عنصر بي تحرك (تيتانيم) كه بيشترين ثبات شيميايي را در فرايندهاي هوازدگي از خود نشان داده است، محاسبه شد. نتايج به دست آمده نشان دادكه عناصر Si، Ca، Mg،K  و Na در فرايندهاي حاكم، از محيط خارج شده و عناصر Ti، Al، Fe غني شده اند و در نهايت لايه هاي موجود كاهش كل جرم معادل ۲۱٫۰۲- براي افق قهوه اي رنگ، ۲۴٫۰۱- براي افق سفيد، ۲۲٫۹۱- براي افق خاكستري متمايل به سبز، ۲۳٫۵۵- براي افق خاكستري را نشان مي دهند .