مقاله بررسي ژئوشيمي آلتراسيون و ارتباط آن باکانه زايي موليبدن و مس در منطقه قره چيلر- قره دره (شمال غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۳۰ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ژئوشيمي آلتراسيون و ارتباط آن باکانه زايي موليبدن و مس در منطقه قره چيلر- قره دره (شمال غرب ايران)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قره چيلر- قره دره
مقاله کانه زايي مس و موليبدن
مقاله ژئوشيمي
مقاله دگرساني پتاسيک و پروپيليتيک
مقاله غني و تهي شدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي اقدم مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي قهرمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کانه زايي مس و موليبدن منطقه قره چيلر- قره دره در ارتباط با سنگ هاي نفوذي اسيدي بوده که در مرکز باتوليت رخ داده است. کانه زايي به سه حالت قابل مشاهده است: ۱) در ارتباط با رگه هاي کوارتزي: اين رگه هاي کوارتزي غالبا روند  NW – SEو گاهي روند  NE – SWداشته که ضخامت آن ها از ۰٫۱ تا ۳ متر در تغيير است. ۲) در ارتباط با دايکهاي مينراليزه: در مرکز فعاليت هيدروترمالي يکسري دايک هاي اسيدي با روند NW – SE و گاه NE – SW نفوذ کرده اند که عموما داراي بافت پورفيري مي باشند. ۳) در ارتباط با سنگ هاي نفوذي: مينراليزاسيون موليبدن و مس در سنگ هاي نفوذي منطقه به صورت افشان در متن سنگ و هم به صورت استوک ورک تشکيل شده است. بارزترين ويژگي اين منطقه مينراليزه، گسترش آلتراسيون سيليسي به صورت رگه و رگچه و هم چنين زون پتاسيک و پروپيليتيک مي باشد.
هدف: در اين منطقه مطالعه رخداد کانه زايي موليبدن و مس مرتبط با توده هاي نفوذي و زون هاي دگرساني ايجاد شده (سيليسي، پتاسيک، پروپيليتيک) مي تواند بعنوان الگويي براي اكتشاف در ساير مناطق مورد استفاده قرار گيرد.
روش بررسي: در اين مطالعه كليه زون هاي دگرساني و رگه هاي مينراليزه مورد شناسايي قرار گرفته، سپس از مناطق مستعد نمونه برداري به عمل آمده است. نمونه هاي آلتره و سالم به روشXRF  تجزيه شدند، سپس كاني ها و كانه ها به صورت ماكروسكوپي و ميكروسكوپي مطالعه گرديدند که نتايج آنها با مطالعات ژئوشيمي به روش Maclean و Grant مقايسه شد.
نتايج: در اين مطالعه تلفيق اطلاعات حاصل از مطالعات مينرالوگرافي و ژئوشيمي عناصر نشان ميدهد که تغييرات کاني شناسي با تغييرات ژئوشيميايي (تهي و غني شدگي عناصر) مطابقت داشته و دو زون پتاسيک و پروپيليتيک قابل تفکيک است. زون پتاسيک با وجود کاني هاي فلدسپات پتاسيم ثانويه، بيوتيت ثانويه و کانه هاي مس، موليبدن و آهن (کالکوپيريت، موليبدنيت و مگنتيت) و زون پروپيليتيک با وجود کاني هاي اپيدوت و کلريت قابل تشخيص هستند. اکثر رگه هاي کوارتزي، زون ها و دايک هاي مينراليزه در داخل زون پتاسيک گسترش يافته است.
نتيجه گيري: نوع دگرساني و مينراليزاسيون منطقه با کانه زايي تيپ رگه اي مرتبط با توده هاي نفوذي بزرگ (باتوليتي) مطابقت داشته، اما گسترش دايک هاي مينراليزه پورفيري در زون پتاسيک قره چيلر نشانگر آن است که احتمالا زير اين دايک ها و رگه هاي مينراليزه يک استوک پورفيري مينراليزه وجود داشته باشد.