مقاله بررسي ژنتيكي پلي مرفيسم پروترومبين G20210A به عنوان عامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۱۹۶۷ تا ۱۹۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنتيكي پلي مرفيسم پروترومبين G20210A به عنوان عامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز وريدي
مقاله پلي مرفيسم ژني
مقاله پروترومبين
مقاله فراواني ژني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجم آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي واله
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي نژاد آريانا
جناب آقای / سرکار خانم: افروزان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: ايمانيان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: آبركانينز كريستين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ۲۰۸ فرد بدون علايم باليني بيماريهاي قلبي – عروقي و سابقه ترومبوز وريدي از نقاط مختلف ايران با نژادهاي متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت ارزيابي توزيع پلي مرفيسم پروترومبين G20210A، عامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي (CVD)، در جمعيت ايران از روش هيبريداسيون معكوس براي تشخيص سريع و دقيق استفاده شد. اساس تست بروش Multiplex PCR و هيبريداسيون برروي نوار تست است كه اين نوار شامل خطوط موازي حاوي پروب هاي اليگونوكلئوتيدي خاص آللي است. فركانس آللي جهش پروترومبين G20210A (0.005) در اين بررسي كمتر از ارقام منتشر شده پيشين در جمعيت تهران (۱٫۵) بود. در اين مطالعه نحوه توزيع آلل موتانت PT G20210A در نژادهاي مختلف جمعيت ايران بررسي شده و نتايج آن با مطالعات صورت گرفته مورد مقايسه قرار گرفته است. پژوهش اخير جامع ترين مطالعه اي است كه تاكنون بر روي پلي مرفيسم ژني ترومبوفيلي در ايران انجام شده است.