مقاله بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم ACE Ins/Del به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم ACE Ins/Del به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز وريدي
مقاله پلي مرفيسم ژني
مقاله آنزيم تبديل کننده آنژيوتانسين
مقاله فرکانس ژني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي نژاد آريانا
جناب آقای / سرکار خانم: آبركانينز كريستين
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي واله
جناب آقای / سرکار خانم: نجم آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، ۲۰۸ فرد بدون علايم باليني بيماري هاي قلبي – عروقي و سابقه ترومبوز وريدي، از نقاط مختلف ايران با نژادهاي متفاوت، مطالعه شدند. جهت ارزيابي توزيع پلي مورفيسم ACE Ins/Del، يكي از عوامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي در جمعيت ايران، از روش هيبريديزاسيون معكوس براي تشخيص سريع و دقيق استفاده شد. اساس تست روش Multiplex PCR و هيبريديزاسيون بر روي نوار آزمون است. اين نوار شامل خطوط موازي حاوي پروب هاي اليگونوكلئوتيدي خاص آللي است. شيوع جهش ACE D/I در جمعيت مورد بررسي ۰٫۶۲ بود كه رقم بالايي است. فراواني جهش ACE D/I در ايران معادل جمعيت مديترانه شرقي و بيشتر از فراواني هاي گزارش شده از اروپا، هندوستان و بيشتر كشورهاي منطقه آسياست. در اين مطالعه، نحوه توزيع آلل جهش يافته ACE D/I در نژادهاي مختلف جمعيت ايران بررسي و نتايج آن با مطالعات ديگر مقايسه شده است. پژوهش اخير تنها مطالعه اي است كه تاكنون بر روي پلي مورفيسم ژني ACE D/I در ايران انجام شده است.