مقاله بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم Beta – Fibrinogen – 455 G/A به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم Beta – Fibrinogen – 455 G/A به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز وريدي
مقاله پلي مرفيسم ژني
مقاله فيبرينوژن
مقاله فرکانس ژني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبركانينز كريستين
جناب آقای / سرکار خانم: كهريزي كيميا
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي واله
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگمهر بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: نجم آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، ۲۰۸ فرد بدون علايم باليني بيماري هاي قلبي – عروقي و سابقه ترومبوز وريدي، از نقاط مختلف ايران با نژادهاي متفاوت، مطالعه شدند. جهت ارزيابي توزيع پلي مورفيسم β – Fibrinogen – 455G/A، يكي از عوامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي در جمعيت ايران، از روش هيبريديزاسيون معكوس براي تشخيص سريع و دقيق استفاده شد. اساس آزمون روش Multiplex PCR و هيبريديزاسيون بر روي نوار آزمون است. اين نوار شامل خطوط موازي حاوي پروب هاي اليگونوكلئوتيدي خاص آللي است. شيوع جهش FGB – 455 G/A در جمعيت مورد بررسي ۰٫۲۲ بود كه با آمارهاي گزارش شده از اروپا برابري مي كند، اما بيشتر از فركانس هاي گزارش شده از كشورهاي منطقه آسياست. در اين مطالعه، نحوه توزيع آلل جهش يافته FGB – 455 G/A در نژادهاي مختلف جمعيت ايران بررسي شده و نتايج آن با مطالعات صورت گرفته مقايسه شده است. پژوهش اخير تنها مطالعه اي است كه تاكنون بر روي پلي مورفيسم ژني FGB – 455 G/A در ايران انجام شده است.