مقاله بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم MTHFR A1298C به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در ژنتيك در هزاره سوم از صفحه ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنتيكي پلي مورفيسم MTHFR A1298C به عنوان عامل ايجاد بيماري هاي قلبي – عروقي در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترومبوز وريدي
مقاله پلي مرفيسم ژني
مقاله متيلن تتراهيدروفولات ردوکتاز
مقاله فرکانس ژني
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجم آبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي واله
جناب آقای / سرکار خانم: ايمانيان هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي نژاد آريانا
جناب آقای / سرکار خانم: المدني سيدنويد
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آبركانينز كريستين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي، ۲۰۸ فرد بدون علايم باليني بيماري هاي قلبي – عروقي و سابقه ترومبوز وريدي، از نقاط مختلف ايران با نژادهاي متفاوت، مطالعه شدند. جهت ارزيابي توزيع پلي مورفيسم MTHFR A1298C، يكي از عوامل ژنتيكي ايجاد بيماري هاي قلبي عروقي در جمعيت ايران، از روش هيبريديزاسيون معكوس براي تشخيص سريع و دقيق استفاده شد. اساس آزمون روش Multiplex PCR و هيبريديزاسيون بر روي نوار آزمون است. اين نوار شامل خطوط موازي حاوي پروب هاي اليگونوكلئوتيدي خاص آللي است. شيوع جهش MTHFR A1298C در جمعيت مورد بررسي ۰٫۴۲ بود كه رقم بالايي است. فراواني جهش MTHFR A1298C در ايران كمتر از اروپاست، اما بيشتر از فراواني هاي گزارش شده از هندوستان و بيشتر كشورهاي منطقه آسياست. در اين مطالعه، نحوه توزيع آلل جهش يافته MTHFR A1298C در نژادهاي مختلف جمعيت ايران بررسي شده و نتايج آن با مطالعات صورت گرفته مقايسه شده است. پژوهش اخير تنها مطالعه اي است كه تاكنون بر روي پلي مورفيسم ژني MTHFR A1298C در ايران انجام شده است.