مقاله بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي مبتلا به هپاتيت C در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ژنوتيپ ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي مبتلا به هپاتيت C در استان گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ هپاتيت C
مقاله همودياليز
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: خالصي علي اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرشاد ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سرور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيماران همودياليزي در ريسک بالاتر ابتلا به عفونت هپاتيت (HCV) C مي باشند. عفونت HCV يکي از عوامل افزايش دهنده موربيديتي و مورتاليتي در بيماران همودياليزي است. ژنوتيپ هاي مختلف HCV پاسخ هاي متفاوتي به درمان مي دهند. هدف اين مطالعه بررسي شيوع ژنوتيپ هاي HCV در بيماران همودياليزي در استان گيلان مي باشد.
روش کار: تمامي بيماران مراجعه کننده به ۱۱ مرکز همودياليز استان طي سال ۸۷ با روش نمونه گيري سرشماري از طريق آزمايش اليزا جهت Anti HCV Ab بررسي شدند. موارد مثبت بعد از تکرار اليزا، تحت PCR قرار گرفته و نمونه هاي PCR مثبت جهت تعيين ژنوتيپ در اين مطالعه استفاده شدند. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS14 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: از ۵۱۴ بيمار همودياليزي کل استان، ۶۱ بيمار Anti HCV مثبت داشتند و شيوع آن ۹٫۱۱٪ گزارش شد. [(۶۷٫۱۴- ۰۷٫۹): ۹۵ [CI%از ميان بيماران Anti HCV مثبت،) PCR ويرمي (HCV در ۳۲ بيمار (۵٫۵۲٪) ديده شد. ژنوتيپ غالب ۱a با شيوع ۳۸٫۵۹٪ [(۴۲٫۳۶-۷۶٫۴): ۹۵% CI] و پس از آن  3aبا شيوع ۶۲٫۴۰% [(۶۵٫۵۷-۶۱٫۲۳):۹۵ [CI%بود. ارتباط معني داري بين سن و نوع ژنوتيپ يا جنس و نوع ژنوتيپ ديده نشد. شيوع بالاي ژنوتيپ  3aدر بيماران همودياليزي شهرستان رشت جالب توجه بود (P≤۰٫۰۵).
نتيجه گيري: الگوي ژنوتيپ در اين مطالعه مشابه ساير مطالعات انجام شده در ايران و متفاوت با ژنوتيپ هاي شايع در ساير کشورهاي خاورميانه است و با ژنوتيپ هاي غالب در اروپا و ايالات متحده مشابهات بيشتري دارد.