مقاله بررسي کارآيي بانک هاي اسلامي در کشورهاي مختلف جهان (با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها) (عنوان عربي: دراسه کفاءه و اداء البنوک الاسلاميه في بلدان العالم المختلفه (بالاستعانه بالتحليل الشمولي للمعطيات)) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي بانک هاي اسلامي در کشورهاي مختلف جهان (با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها) (عنوان عربي: دراسه کفاءه و اداء البنوک الاسلاميه في بلدان العالم المختلفه (بالاستعانه بالتحليل الشمولي للمعطيات))
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآيي
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس
مقاله وضعيت موجود و مطلوب (كليدواژه عربي: الکفاءه
مقاله التحليل الشمولي للمعطيات
مقاله الدخل الثابت و المتغير بالنسبه الي المعيار
مقاله الحاله الموجوده و المطلوبه)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: بيدرام رسول
جناب آقای / سرکار خانم: عمادزاده مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعات مهم در ادبيات اقتصادي، ارزيابي عملکرد بخش هاي مختلف سازمان ها و تعيين معياري براي اين ارزيابي است. بانک هاي اسلامي از بخش هاي مهمي هستند که نقش بسيار حساس آنها در توسعه و پيشرفت کشورهاي اسلامي بر کسي پوشيده نيست. براي ارزيابي کارآيي، روش هاي مختلفي وجود دارند. تحليل پوشش داده ها، روشي پويا، توانا و پيشرو در اندازه گيري کارآيي و بهره وري است و امروزه، در حوزه هاي مختلفي استفاده مي شود. در اين پژوهش، يک يا چند بنگاه (در اينجا بانک) به عنوان بنگاه کارآ انتخاب شده، ديگر بنگاه ها با آنها مقايسه مي شوند و مقدار افزوني استفاده شده براي نهاده ها يا ميزان کسري ستانده ها براي رسيدن به مرز کارآيي مشخص مي شود.
در اين مقاله، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA)، کارآيي چهل بانک، در کشورهاي اسلامي و با فرض بازده ثابت و متغير نسبت به مقياس اندازه گيري شده است. با فرض بازده ثابت نسبت به مقياس بانک اسلامي بين المللي قطر، بانک ملي سودان، بانک خيبر پاکستان، بانک البرکه اسلامي بحرين، بانک اسلامي ABC بحرين، بانک اسلامي يمن و بانک البرکه ترکيه و با فرض بازده متغير نسبت به مقياس بانک اسلامي قطر، بانک اسلامي بين المللي قطر، بانک اسلامي عربي آلباني، بانک حبيب پاکستان، بانک اسلامي سنگال، بانک ملي قزاقستان، بانک مصر SAE، بانک ملي سودان، بانک اسلامي ابوظبي، بانک خيبر پاکستان، بانک البرکه اسلامي بحرين، بانک اسلامي ABC بحرين، بانک هاي کشاورزي، مسکن، ملي، رفاه، و صادرات، بانک اسلامي يمن، بانک البرکه ترکيه کارآ شناخته شدند.