مقاله بررسي کارآيي سيستم هاي کنترل کننده ذرات معلق و تعيين ميزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي سيستم هاي کنترل کننده ذرات معلق و تعيين ميزان انتشار در کارخانجات آسفالت مشهد
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاکتور انتشار
مقاله اسکرابر تر
مقاله آلودگي محيط زيست
مقاله آلودگي هوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نبي اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي نژاد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارخانجات آسفالت از جمله صنايع ايجاد کننده آلودگي هوا هستند که نقش مهمي را در انتشار آلاينده هاي هوا خصوصا ذرات معلق ايفا مي کنند. شهر مشهد که از جمله کلان شهرهاي آلوده کشور به شمار مي رود نيز داراي ۵ کارخانه آسفالت در اطـراف خــود مي باشد که با توجه به برد موثر ۵۰ کيلومتري براي آلاينده هاي هوا، و جود اين کارخانجات مي تواند بر افزايش آلودگي شهر تاثير گذاشته و صدماتي را به محيط زيست طبيعي و شهري منطقه و ارد آورد. در اين تحقيق ابتدا کارخانجات آسفالت منطقه شناسايي شده و اطلاعات لازم مرتبط با موضوع در خصوص آن ها جمع آوري گرديد. سيستم تصفيه ذرات معلق در ۴ کارخانه از نوع اسکرابرتر انتخاب شده بود و يک کارخانه نيز اصولا فاقد هر نوع سيستم تصفيه صنعتي بود. به منظور ارزيابي عملکرد سيستم هاي تصفيه در اين کارخانجات با استفاده از دستگاه نمونه بردار ذرات معلق در هنگام فعاليت عادي، ۳ نمونه قبل و ۳ نمونه بعد از هر سيستم تصفيه، اخذ و تعيين مقدار شد. بر اساس نتايج نمونه برداري ها، ميزان کل ذرات معلق (TSP) خروجي دودکش ها در اين کارخانجات بين ۳۴۵-۲۶۰ ميلي گرم بر مترمکعب بود، در حالي که اين مقدار قبل از سيستم هاي کنترل کننده ذرات معلق، بين ۴۸۵ – ۲۷۰ ميلي گرم بر متر مکعب بوده است. مقايسه TSP قبل و بعد از سيستم هاي کنترل کننده ذرات معلق نشان داد ميزان کارايي سيستم هاي تصفيه به ترتيب در کارخانجات آسفالت شهرداري مشهد، آسفالت نمونه، آسفالت ره بان و آسفالت آستان قدس رضوي به طور متوسط ۱/۳۱%، ۲/۳۲%، ۱/۲۳% و ۸/۲۶% بوده است. چنانچه ملاحظه مي شود سيستم هاي تصفيه عملکرد بسيار پاييني را نشان مي دهند، چرا که انجمن متخصصان بهداشت صنعتي آمريکا عملکرد اسکرابرهاي تر را بالاتر از ۹۵% و برخي متخصصان ديگر بيش از ۹۹% ذکر نموده اند. در بررسي علل موضوع مشخص شد، اشتباه در طراحي، اشکال در عمليات اسپري آب و عدم تعمير و نگهداري مناسب و به موقع عوامل مهم کارآيي بسيار پايين در سيستم هاي مذکور مي باشند.