مقاله بررسي کارآيي فرآيند الکتروکواگولاسيون در حذف سولفات از محيط هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي فرآيند الکتروکواگولاسيون در حذف سولفات از محيط هاي آبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروکواگولاسيون
مقاله سولفات
مقاله الكترود آلومينيومي
مقاله محيط هاي آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري منصوريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي زاده احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سولفات يکي از يون هاي اصلي موجود در آبهاي طبيعي و فاضلاب ها مي باشد. مقادير زياد سولفات در آب آشاميدني باعث مشکلات بهداشتي از جمله تحريک و ناراحتي هاي گوارشي شده و طعم تلخي به آب مي دهد. هدف از اين مطالعه تعيين راندمان حذف سولفات از آب آشاميدني به وسيله فرآيند الکتروکواگولاسيون با الکترودهاي صفحه اي آلومينيومي است.
روش بررسي: اين بررسي به صورت يک مطالعه تجربي در مقياس آزمايشگاهي، با استفاده از يک مخزن شيشه اي با حجم موثر ۱٫۳ ليتر حاوي ۶ الکترود صفحه اي از جنس آلومينيوم انجام شد. به منظور تبديل جريان برق متناوب به مستقيم، الکترودها به روش تک قطبي با آرايش موازي به يک منبع تغذيه متصل شدند، بدين مفهوم که هرکدام از الکترودها به طور مستقيم و يک در ميان به قطب هاي مثبت و منفي وصل شدند. مخزن با آب سنتتيک حاوي سولفات در غلظت هاي ۳۵۰ و ۷۰۰ ميلي گرم بر ليتر پر شد. درصد حذف سولفات در گستره پتانسيل ۱۰ ،۲۰ و ۳۰ ولت در زمان هاي واکنش ۲۰، ۴۰ و ۶۰ دقيقه و  pHدر مقادير (۱۱، ۷، ۳) تعيين مقدار گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه بالاترين راندمان حذف سولفات در اختلاف پتانسيل ۳۰ ولت، زمان واکنش ۶۰ دقيقه و pH=11 حاصل شد. با زياد شدن غلظت سولفات نيز زمان مورد نياز براي دستيابي به راندمان مناسب حذف افزايش يافت كه اين افزايش تاثير مستقيم pH و اختلاف پتانسيل الکتريکي بر روي حذف سولفات به وسيله فرآيند الکتروکواگولاسيون را نشان مي داد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه تکنولوژي الکتروکواگولاسيون با استفاده از الکترودهاي صفحه اي آلومينيومي، مي تواند به عنوان روشي مناسب و اميدوارکننده در حذف سولفات از محيط هاي آبي مطرح گردد.