مقاله بررسي کارآيي نهاده ها در زراعت گندم آبي و ديم در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در علوم زراعي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي نهاده ها در زراعت گندم آبي و ديم در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ستاده
مقاله کارايي انرژي
مقاله گندم و نهاده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي نژاد اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده قورت تپه عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردش انرژي از مباحث مهم بوم شناسي کشاورزي است و در نقاط مختلف جهان نسبت انرژي خروجي و ورودي در اکوسيستم هاي مختلف کشاورزي محاسبه شده است. در اين بررسي انرژي در اکوسيستم زراعي گندم آبي و ديم در استان آذربايجان غربي در سال زراعي ۱۳۸۶ با استفاده از آمار و اطلاعات مديريت گياهان زراعي (تهيه پرسشنامه از کشاورزان استان) برآورد گرديد. داده هاي مربوط به نهاده ها و ستاده ها به ميزان هاي معادل انرژي هاي مصرفي و توليدي تبديل شد و سپس راندمان انرژي محاسبه گرديد. ميزان انرژي نهاده هاي بکار رفته (انرژي مصرفي) در زراعت گندم آبي و ديم به ترتيب به طور متوسط ۱۳۰۲۵۶۴۸ و ۵۴۱۴۱۳۸ کيلوکالري در هکتار و ميزان انرژي توليدي محصول دانه گندم آبي و ديم به ترتيب ۱۰۳۹۰۷۷۰ و ۳۶۹۰۱۸۰ کيلوکالري در هکتار و ميزان کارآيي انرژي (نسبت انرژي ستاده به انرژي نهاده) براي گندم آبي و ديم به طور متوسط به ترتيب  1.48و  1.26بود. همچنين کارآيي نيتروژن در گندم آبي و ديم به ترتيب ۱۲٫۸۴ و  11.4بود. داده ها نشان مي دهند که بيشترين انرژي مصرفي گندم آبي در استان آذربايجان غربي کود نيتروژن و بعد از آن آب آبياري است و براي گندم ديم نيز بيشترين انرژي مصرفي مربوط به کود مصرفي نيتروژن مي باشد که با مديريت هاي صحيح زراعي در اين استان مي توان مصرف انرژي را در واحد سطح کاهش داد و راندمان انرژي توليدي را بالا برد و در راستاي رسيدن به کشاورزي پايدار و کاهش آلودگي خاک و محيط زيست گام برداشت.