مقاله بررسي کارآيي پرتفوي شرکت هاي عرضه شده صدر اصل ۴۴ در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۷۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي پرتفوي شرکت هاي عرضه شده صدر اصل ۴۴ در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآيي
مقاله آزمون ريشه واحد ديکي- فولر
مقاله آزمون گردش
مقاله نسبت واريانس لو و مکينلي
مقاله گشت تصادفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس شهاب الدين
جناب آقای / سرکار خانم: بابالويان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: جولا جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بازاري که قيمت سهام شرکت ها کارآ باشد هم تخصيص سرمايه به صورت مطلوب و بهينه انجام مي شود و هم قيمت سهام به درستي و عادلانه تعيين مي شود. هدف اين تحقيق، آزمون کارآيي در سطح ضعيف قيمت سهام آن دسته از شرکت هايي صدر اصل ۴۴ که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، مي باشد.
در اين پژوهش، کارآيي در سطح ضعيف قيمت سهام شرکت هاي صدر اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واريانس لو و مکينلي مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه تحقيق شامل تمامي شرکت هاي صدر اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاريخ عرضه سهام اولين شرکت اصل ۴۴ در بورس اوراق بهادار تهران تا نيمه اول سال ۱۳۸۹ است. کارآيي در سطح ضعيف شرکت هاي صدر اصل ۴۴ عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره مورد بررسي با استفاده از آزمون نسبت واريانس رد مي شود.