مقاله بررسي کارآيي پنج علف کش در کنترل سه علف هرز مزارع سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي کارآيي پنج علف کش در کنترل سه علف هرز مزارع سيب زميني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوروف
مقاله قياق
مقاله ستاريا
مقاله پاراکوات
مقاله پندي متالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرمحمدي كيانوش
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي و تعيين علف کش مناسب و بهترين ترکيب علف کش براي کنترل علف هاي هرز با ريک برگ آزمايشي در سال ۱۳۸۷ در آزمايشگاه و گلخانه به صورت بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. تيمارها شامل پروسولفوکارب با دزهاي ۲، ۳، ۴ و۵  ليتر در هکتار، متري بوزين۷۵۰  گرم در هکتار، پندي متالين ۳ و ۵ ليتر در هکتار، ريم سولفورون ۴۰ و۶۰  گرم در هکتار، پاراکوات با دز ۳ ليتر در هکتار و شاهد و اندازه گيري ها در سه نوبت ۱۵، ۳۰ و ۴۵ روز پس از سمپاشي انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده تاثير علف کش ها بر روي علف هاي هرز سوروف، قياق و ستاريا معني دار بود بر اساس آزمون مقايسه ميانگين دانکن پاراکوات بيش ترين تاثير را بر سوروف، قياق و ستاريا۱۵  روز پس از سمپاشي و قياق ۳۰ روز پس از سمپاشي داشته است و پندي متالين ۵ ليتر در هکتار بيش ترين تاثير را بر سوروف و ستاريا ۳۰ روز پس از سمپاشي و قياق و ستاريا ۴۵ روز پس از سمپاشي داشته است و پندي متالين ۳ ليتر در هکتار بيش ترين تاثير را بر سوروف ۴۵ روز پس از سمپاشي داشته است. نتيجه گيري کلي سموم علف کش پاراکوات و پندي متالين ۵ ليتر در هکتار توصيه مي شود.