مقاله بررسي کارايي اطلاعاتي بازار بورس به روش آزمون نسبت واريانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۲۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي اطلاعاتي بازار بورس به روش آزمون نسبت واريانس
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي اطلاعاتي
مقاله بازار بورس
مقاله نسبت واريانس
مقاله آزمون گام تصادفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي فر مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزور زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از موضوعاتي که در دهه هاي اخير در حوزه دانش اقتصاد به سرعت در حال گسترش بوده است اقتصاد اطلاعات است و عمده بحث ها در اين حوزه به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط مي شود. اطلاعات در دنياي امروز و معاملات بورس، هسته کارايي بازار مي باشد. از طرفي سزعت انتشار و تقارن اطلاعات نقش عمده و حساسي در کارايي بازار دارد. يکي از نقش هاي سازمان بورس اين است که زمينه لازم براي سرمايه گذاران را جهت کسب اطلاعات مورد نيازشان فراهم کند. چنانچه اين زمينه فراهم نشود به دليل عدم تقارن اطلاعات، گروهي نسبت به گروه ديگر مزيت اطلاعاتي کسب کرده و به سودهاي غيرمتعارف دست مي يابند. در مقابل هرچه بازار کاراتر باشد و تقارن اطلاعات بيشتر باشد امنيت بازار بيشتر بوده و با هدايت سرمايه گذاري ها به سمت توليد مي توان به رشد اقتصادي بالاتري دست يافت. هدف مقاله حاضر اينست که به بررسي کارايي اطلاعاتي بازار سهام بپردازد و اين که سازمان بورس چقدر در ايفاي نقش خود موفق بوده است. در تحقيق حاضر کارايي در سطح ضعيف با آزمون فرضيه گام تصادفي مورد ارزيابي واقع شده است با اين تفاوت که براي انجام اين آزمون از آزمون نسبت واريانس که در زمره قويترين آزمون ها است استفاده شده است. علت استفاده از اين آزمون به هنگام بودن و قدرت انعطاف پذيري آن نسبت به ساير آزمون ها است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که کارايي بازار بورس تهران در شرايطي که وجود ناهمساني واريانس در اين سري را لحاظ مي کنيم، وجود دارد.