مقاله بررسي کارايي علفکش ايزوکسابن در کنترل خردل وحشي و ساير علف هاي هرز پهن برگ در مناطق سردسير کشت کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در دانش علف هاي هرز از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي علفکش ايزوکسابن در کنترل خردل وحشي و ساير علف هاي هرز پهن برگ در مناطق سردسير کشت کلزا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيره شب بو
مقاله ترايفلورالين
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيمي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدي آژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارایي علفکش ايزوکسابن با نام (%۱۲٫۵ اس سي) در کنترل علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) مزارع کلزاي دو استان سرد سير همدان و آذربايجان غربي، به مدت دو سال مورد آزمايش قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با هفت تيمار بشرح زير انجام شد: مصرف ۰٫۴ و ۰٫۴۵ ليتر در هکتار ايزوکسابن پس رويشي در مرحله قبل از روزت خردل وحشي، هم به تنهایي و هم به همراه ترايفلورالين (ترفلان ۴۸% امولسيون) به ميزان ۲ ليتر در هکتار قبل از کاشت و مخلوط با خاک، ترايفلورالين به تنهایي، شاهدهاي با و بدون علف هرز. تعداد علف هاي هرز، در اين آزمايش وزن خشک علف هاي هرز و عملکرد دانه کلزا معيار هاي مقايسه تيمار ها بودند. نتايج نشان داد که اگر چه حد اکثر کنترل علف هاي هرز تيره شب بو زير ۵۰% و ساير پهن برگها زير ۶۰% بود، ليکن همين کنترل باعث افزايش ۵۸ در صدي عملکرد دانه کلزا گرديد. بدين لحاظ، علفکش ايزوکسابن به ميزان ۰٫۴۵ ليتر در هکتار به صورت پس رويشي باضافه ۲ ليتر ترايفلورالين به صورت پيش کشت و مخلوط با خاک را مي توان در مزارع کلزا براي مهار علف هاي هرز تيره شب بو در مناطق سرد سير کشور استفاده نمود.