مقاله بررسي کارايي فيلتر سنگي با بستر سنگ آتشفشان در حذف آمونياک و کليفرم مدفوعي از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب خوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي فيلتر سنگي با بستر سنگ آتشفشان در حذف آمونياک و کليفرم مدفوعي از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب خوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمونياک
مقاله کليفرم مدفوعي
مقاله فيلتر سنگي
مقاله برکه زلال ساز
مقاله سنگ آتشفشان
مقاله خوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قانعيان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم زاده بايرام
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جمال اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: حذف آمونياک و کليفرم از فاضلاب، به دليل مشکلاتي که در محيطهاي آبي پذيرنده بر جاي مي گذارند، مهم و ضروري مي باشد. لاگونهاي هوادهي و متعاقب آنها برکه هاي زلال ساز، توانايي مناسب کاهش آمونياک و کليفرمهاي مدفوعي را ندارند. براي ارتقاء اغلب تصفيه خانه هاي فاضلاب جهت حذف بيشتر آمونياک و کليفرمهاي مدفوعي، از روشهاي مختلفي استفاده مي گردد. در اين تحقيق از فيلتر سنگي با بستر سنگ آتشفشان که هزينه کمتري نسبت به ساير روشها دارد، براي حذف آمونياک و کليفرمهاي مدفوعي از پساب خروجي تصفيه خانه فاضلاب خوي استفاده گرديد.
روش بررسي: در اين مطالعه پساب خروجي از برکه زلال ساز تصفيه خانه فاضلاب خوي، با سه بار هيدروليکي مختلف، ۰٫۳, ۰٫۶, ۰٫۹m3/m3.d به فيلتر قلوه سنگي که مدياي داخل آن سنگهاي آتشفشاني به اندازه ۵۰ ميليمتر بود، وارد گرديد. براي ارزيابي عملکرد فيلتر در هر بار هيدروليکي، ۱۰ نمونه از ورودي و ۱۰ نمونه از خروجي فيلتر برداشته شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که، ميانگين غلظت آمونياک پساب خروجي از برکه، از ۱۶٫۸ به ۴٫۸ ميليگرم در ليتر و ميانگين تعداد کليفرمهاي مدفوعي پساب خروجي از برکه، از ۱٫۶×۱۰۴MPN/100ml به ۵٫۷×۱۰۳MPN/100ml رسيده است. به اين ترتيب راندمان فيلتر قلوه سنگي در حذف آمونياک و کليفرم مدفوعي پساب خروجي از برکه، به ترتيب ۷۱٫۴ و ۷۰ درصد بدست آمد.
بحث: ميزان آمونياک و کليفرم مدفوعي پساب در هر سه بار هيدروليکي توسط فيلتر، کاهش يافت. اما بهترين کارايي فيلتر در حذف اين پارامترها، در بار هيدروليکي ۰٫۳m3/m3.d مشاهده گرديد. دليل کاهش راندمان حذف، با افزايش بار هيدروليکي، کم بودن زمان ماند هيدروليکي و متعاقب آن عمل نيتريفيکاسيون مي باشد. کارايي راکتور مورد مطالعه در اين تحقيق نسبت به مطالعات مشابه، بهتر ارزيابي گرديد.