مقاله بررسي کارايي لاينرهاي رسي متراکم شده در حذف طبيعي آلاينده هاي شيرابه توليدي در محل دفن زباله هاي شهري (مطالعه موردي : محل دفن کهريزک) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي کارايي لاينرهاي رسي متراکم شده در حذف طبيعي آلاينده هاي شيرابه توليدي در محل دفن زباله هاي شهري (مطالعه موردي : محل دفن کهريزک)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاينر رسي متراکم شده
مقاله شيرابه
مقاله محل دفن کهريزک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي قاضي زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از انواع روش هاي دفن زباله شهري استفاده از محل دفن با کنترل طبيعي (NAL) مي باشد که مبناي اصلي طراحي اين نوع محل هاي دفن بر اساس حرکت طبيعي شيرابه در لايه خاک زيرين استوار است و در اين طراحي انتظار مي رود که شيرابه توسط خاک غيراشباع که در زير محل دفن قرار گرفته به طور طبيعي تصفيه شود.
استفاده از لاينرهاي رسي متراکم شده در حذف طبيعي آلاينده هاي شيرابه به دليل قابليت دسترسي به مصالح مناسب در بخش قابل توجهي از ايران (به خصوص در منطقه کهريزک) و همچنين هزينه کمتر آن نسبت به استفاده از ساير لاينرها، در حال حاضر مي تواند گزينه اي قابل بررسي باشد.
بر همين اساس کارايي لاينر خاکي متراکم شده در حذف آلاينده هاي مهم شيرابه با استفاده از خاک موجود در محل دفن کهريزک و در تماس با شيرابه اين محل، در مقياس آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور براي شبيه سازي هرچه بيشتر مدل آزمايشگاهي با شرايط و اقعي، شيرابه تازه تا زمان اشباع شدن طبيعي خاک (۵۲ روز) به صورت روزانه بر روي خاک رسي کوبيده شده قرار گرفته و ضمن تعيين نفوذپذيري نمونه، غلظت شيرابه خروجي از خاک اشباع اندازه گيري شده است.
بررسي هاي انجام شده در مورد توانايي لاينر رسي در حذف طبيعي آلاينده هاي مهم و نگران کننده شيرابه محل دفن کهريزک نشان مي دهد که هرچند اين نوع لاينر در حذف فسفات و تا حد زيادي سولفات کارايي دارد و لي حذف آلاينده هايي نظير COD، BOD، نيترات، بي کربنات و کلرايد يا بسيار کم صورت مي گيرد و يا اصلا اتفاق نمي افتد.